REMEDIUMREMEDIUM

Jsme členem AOP

Občanská poradna REMEDIUM Praha je již od svého vzniku členem Asociace občanských poraden /AOP/ www.obcanskeporadny.cz a společně upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Závazné dokumenty AOP

Charta občanských poraden je vyjádřením zásad přístupu poraden ke klientům.

Standardy kvality občanských poraden AOP popisují pravidla fungování poraden, vymezují jejich činnost, služby atd.; součástí standardů je také Etický kodex občanských poradců

Stanovy Asociace občanských poraden definují cíle AOP, její činnosti, orgány, složení atd.

Kontakty

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 743 666

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.dluhovylabyrint.cz


Dluhový labyrint

Informace o dluzích nejen pro dlužníky


Hana Krusberská
vedoucí občanské poradny a poradkyně

Viola Hoznauerová
Lucie Policarová
poradkyně

Kristýna Schreilová,
Tomáš Kubíček,
Eva Lachmanová,
Lenka Mátlová,
Lenka Pipková,
Petra Skuhrová,
Svätopluk Kusala
dobrovolníci a konzultanti

(c) 2006, REMEDIUM