REMEDIUMREMEDIUM

Historie Občanské poradny REMEDIUM Praha

Občanská poradna REMEDIUM Praha zahájila svou činnost v roce 2000 v sídle občanského sdružení REMEDIUM Praha. Ve stejném roce se stala členem Asociace občanských poraden (AOP). AOP poskytuje poradnám informační servis a také pravidelně kontroluje kvalitu poskytovaných služeb.

V roce 2001 bylo za podpory MUDr. Zuzany Roitové otevřeno detašované pracoviště v Praze 10. V tomto roce velmi stoupla návštěvnost poradny a proto jsme do našeho provozu začali zapojovat i asistenty – dobrovolníky. Dnes je již jejich práce pro poradnu nepostradatelná. Během roku 2002 jsme prošli dvěma audity kvality, v obou případech jsme uspěli. Na jaře roku 2003 jsme na základě průzkumu spokojenosti klientů s našimi službami zjistili, že je nejvíce oceňována vstřícnost poradců a srozumitelnost podávaných informací.

V roce 2004 začala Občanská poradna REMEDIUM Praha poskytovat nový typ služby – mediaci – způsob řešení sporů mimosoudní cestou. V posledních letech se velmi výrazně zvýšil počet emailových dotazů, a proto byl vyhrazen jeden den, kdy poradce zodpovídá pouze tyto dotazy.

Kontakty

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 743 666, 735 613 901

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.dluhovylabyrint.cz


Dluhový labyrint

Informace o dluzích nejen pro dlužníky


Věra Neckářová
vedoucí občanské poradny a poradkyně

Lucie Alterová
poradkyně

Lenka Pavlíková
poradkyně

(c) 2006, REMEDIUM