REMEDIUMREMEDIUM

Občanská poradna

Nalézáme společně řešení

Občanská poradna REMEDIUM
Člen Asociace občanských poraden

Podporujeme

informovanost občanů v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech

Nabízíme

bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou pomoc, praktické, věcné a správné informace o vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc

Provozní doba pracoviště Praha 3

Pondělí8.30 - 11.30 pro neobjednané klienty / 12.30 - 15.30 pro telefonické dotazy
Úterý8.30 - 11.30 pro neobjednané klienty / 12.30 - 15.30 pro telefonické dotazy
Čtvrtek8.30 - 11.30 pro neobjednané klienty / 12.30 - 15.30 pro předem objednané klienty

Informace o poskytované službě poradenství můžete získat a objednat se můžete na telefonním čísle 272 743 666 v pondělí a úterý v době pro telefonické dotazy nebo e-mailem:obcanskaporadna@remedium.cz.

Čekárna se otevírá v 8.15. Neobjednané klienty přijímáme v tom pořadí, v jakém přijdou. Během konzultační doby poskytujeme konzultace do naplnění časové kapacity (obvykle se jedná o 3-4 konzultace). Poslední konzultace začíná v 10.45.

Od 1.10. 2013 je z důvodu kapacity v Občanské poradně REMEDIUM pozastaven příjem nových emailových dotazů a dotazů zaslaných prostřednictvím internetového formuláře.

Máte-li však dotaz z oblasti dluhů, můžete jej i nadále položit a to zde. V případě, že máte zájem svou situaci konzultovat prostřednictvím emailu, můžete se obrátit na jinou občanskou poradnu. Kontakty naleznete na www.obcanskeporadny.cz.

Krátkodobé výluky v provozu naleznete zde.

Provozní doba pracoviště Kontaktní místo Beroun


Čtvrtek 9.00 - 12.00 pro neobjednané klienty / 13.00 - 16.00 pro klienty předem objednané.

Najdete nás na adrese V Pražské bráně 74 (budova Komerční centrum), Beroun 266 01, ve druhém patře.

Informace o poskytované poradenské službě získáte a objednat se můžete každé pondělí a úterý vždy od 12.30 do 15.30 na telefonním čísle 272 743 666 nebo prostřednictvím e-mailu:obcanskaporadna@remedium.cz.

Krátkodobé výluky v provozu naleznete zde.


Provozní doba pracoviště Kontaktní místo Praha 7

Středa 8.00 - 12.00 pro neobjednané klienty / 12.30 - 16.30 pro klienty předem objednané.

Najdete nás na adrese Přístavní 24, 170 00 Praha 7, místnost 107.

Informace o poskytované poradenské službě získáte a objednat se můžete každé pondělí a úterý vždy od 12.30 do 15.30 na telefonním čísle 272 743 666 nebo prostřednictvím e-mailu:obcanskaporadna@remedium.cz

Krátkodobé výluky v provozu naleznete zde.


Principy občanského poradenství

 • bezplatnost
  služby a poradenství jsou poskytovány bezplatně
 • diskrétnost
  nic co se v poradně zjistí od klienta, včetně toho, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu klienta předáno nikomu dalšímu mimo občanskou poradnu
  klient může vystupovat anonymně, pracovníci poradny jsou vázány mlčenlivostí
 • nestrannost
  služby občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu
  pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce
 • nezávislost
  služby jsou poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které činnost poradny finančně podporují
 • Krátkodobé výluky v provozu naleznete zde.

Občanská poradna REMEDIUM se při poskytování svých služeb řídí závaznými dokumenty AOP.


Zapojení v projektech realizovaných Asociací občanských poraden

Dluhové poradenství

Spotřebitelské poradenství

Občanské poradenství


Další aktuálně realizované projekty

Projekt „Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint“ realizujeme s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a vytvořením a provozováním interaktivní internetové aplikace Dluhový labyrint.

Kurzy v oblasti ochrany spotřebitele pro studenty sociální práce budou v rámci tohoto projektu realizovány ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK, Ústavem sociální práce ÚHK, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a VOŠ sociálně právní v Praze.

Projekt „Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle Nového občanského zákoníku“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Cílem tohoto projektu je posílení kompetencí občanů a informovanost v oblasti práv a povinností občanů při řešení obtížných situací souvisejících s bydlením v souvislosti s občanským zákoníkem a jeho promítnutím v praxi; práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů i dluhová problematika náhrad nájemného a služeb za bydlení.

Cíl projektu bude naplněn formou:

 • poskytování bezplatného poradenství
 • tvorby a distribuce tematických materiálů
 • přípravy a realizace bezplatných vzdělávacích seminářů
 • vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a podpora jejich profesního a osobnostního růstu

Výstupem projektu je:

 • poskytování individuálního bezplatného bytového poradenství občanům
 • poskytování dluhového poradenství občanům v souvislosti s hrozbou ztráty bydlení
 • tvorba, aktualizace a distribuce tematických materiálů o bydlení
 • realizace 4 bezplatných seminářů pro veřejnost a pracovníky NNO a pracovníky úřadů na bytová témata

Ukončené projekty

"Posilování kompetencí pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti dluhové prevence" je název projektu, který reaguje na výrazný nárůst problematiky zadlužování obyvatel v ČR. Pozornost věnovaná mladým lidem vyplývá z potřeby včasné prevence předlužování právě v této cílové skupině. Hlavním cílem projektu bylo posílit kompetence pracovníků, kteří s dětmi a mládeží soustavně pracují. V rámci projektu byly realizovány v průběhu let 2013 i 2014 čtyři dvoudenní kurzy. Projekt Posilování kompetencí pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti dluhové prevence byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

„Rozpoznáš včas dluhovou past?“ je název projektu, který reaguje na výrazný nárůst problematiky zadlužování obyvatel v ČR. Pozornost věnovaná mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech a mládeži navštěvující nízkoprahové kluby, vyplývá z potřeby včasné prevence předlužování právě u těchto cílových skupin. Hlavním cílem projektu je přispět vzděláváním k posílení finanční, spotřebitelské a pracovně-právní gramotnosti mladých lidí, kteří budou v blízké budoucnosti vstupovat samostatně na spotřebitelský trh a samostatně plánovat své finance.V rámci projektu, realizovaného v první polovině roku 2012, bylo realizováno celkem 8 seminářů.

Projekt „Posilování kompetencí pracovníků dětských domovů v oblastech krizové intervence a finanční gramotnosti“ se zaměřuje na zvyšování odborných kompetencí pracovníků dětských domovů v oblasti krizové intervence a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávacího programu Úvod do krizové intervence a Základy finanční gramotnosti pro pracovníky dětských domovů.

Celkem bylo během 4 jednodenních seminářů vzděláno více než 60 pracovníků dětských domovů.

Oba projekty byly finančně podpořeny Nadačním fondem Albert.

Projekt „Posílení informovanosti seniorů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení“ realizujeme s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto projektu je posílit kompetence občanů v seniorském věku pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s bydlením a to prostřednictvím poskytování individuálního poradenství, tvorby a distribuce tématických materiálů a příprava a realizace vzdělávacích seminářů.


Projekt „Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle nového občanského zákoníku“ jsme realizovali v roce 2015 s podporou Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem tohoto projektu bylo posílit kompetence občanů pro předcházení a řešení obtížných životních situací souvisejících s bydlením a to prostřednictvím poskytování individuálního poradenství, tvorby a distribuce tématických materiálů a příprava a realizace vzdělávacích seminářů.

Projekt „Rozpoznáš včas dluhovou past?“ realizujeme s podporou ČSOB. Smyslem projektu je posílit znalosti dětí i dospívajících v problematice finanční gramotnosti i návazných oblastech prostřednictvím několika krátkých animovaných videí, které budou k dispozici na serveru YouTube a zároveň umístěny na stránkách www.dluhovylabyrint.cz.

Kontakty

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 743 666

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.dluhovylabyrint.cz


Dluhový labyrint

Informace o dluzích nejen pro dlužníky


Lucie Kovandová
vedoucí občanské poradny a poradkyně

Viola Hoznauerová
Eliška Čecháčková
Zuzana Radová
poradci

Pavel Jánský,
Tomáš Kubíček,
Eva Lachmanová,
Lenka Mátlová,
Lenka Pipková,
Radim Žiška,
Alena Jonášová,
Milena Řepíková,
Petra Skuhrová,
Sylvie Kruml Singerová
Svätopluk Kusala
Sandra Svobodová

dobrovolníci

(c) 2006, REMEDIUM