REMEDIUMREMEDIUM

Jsme členem AOP

Občanská poradna REMEDIUM Praha je již od svého vzniku členem Asociace občanských poraden /AOP/ www.obcanskeporadny.cz a společně upozorňuje příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Závazné dokumenty AOP

Charta občanských poraden je vyjádřením zásad přístupu poraden ke klientům.

Standardy kvality občanských poraden AOP popisují pravidla fungování poraden, vymezují jejich činnost, služby atd.; součástí standardů je také Etický kodex občanských poradců

Stanovy Asociace občanských poraden definují cíle AOP, její činnosti, orgány, složení atd.

Kontakty

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 743 666

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.dluhovylabyrint.cz


Dluhový labyrint

Informace o dluzích nejen pro dlužníky


Hana Krusberská
vedoucí občanské poradny a poradkyně

Viola Hoznauerová
Barbora Holasová
Zuzana Radová
poradci

Kristýna Schreilová,
Tomáš Kubíček,
Eva Lachmanová,
Lenka Mátlová,
Lenka Pipková,
Radim Žiška,
Alena Jonášová,
Milena Řepíková,
Petra Skuhrová,
Sylvie Kruml Singerová
Svätopluk Kusala
Sandra Svobodová

dobrovolníci a konzultanti

(c) 2006, REMEDIUM