REMEDIUMREMEDIUM

Historie Občanské poradny REMEDIUM Praha

Občanská poradna REMEDIUM Praha zahájila svou činnost v roce 2000 v sídle občanského sdružení REMEDIUM Praha. Ve stejném roce se stala členem Asociace občanských poraden (AOP). AOP poskytuje poradnám informační servis a také pravidelně kontroluje kvalitu poskytovaných služeb.

V roce 2001 bylo za podpory MUDr. Zuzany Roitové otevřeno detašované pracoviště v Praze 10. V tomto roce velmi stoupla návštěvnost poradny a proto jsme do našeho provozu začali zapojovat i asistenty – dobrovolníky. Dnes je již jejich práce pro poradnu nepostradatelná. Během roku 2002 jsme prošli dvěma audity kvality, v obou případech jsme uspěli. Na jaře roku 2003 jsme na základě průzkumu spokojenosti klientů s našimi službami zjistili, že je nejvíce oceňována vstřícnost poradců a srozumitelnost podávaných informací.

V roce 2004 začala Občanská poradna REMEDIUM Praha poskytovat nový typ služby – mediaci – způsob řešení sporů mimosoudní cestou. V posledních letech se velmi výrazně zvýšil počet emailových dotazů, a proto byl vyhrazen jeden den, kdy poradce zodpovídá pouze tyto dotazy.

Kontakty

Občanská poradna REMEDIUM

Křišťanova 15

130 00, Praha 3

Telefon: 272 743 666

obcanskaporadna@remedium.cz

www.remedium.cz

www.obcanskeporadny.cz

www.dluhovylabyrint.cz


Dluhový labyrint

Informace o dluzích nejen pro dlužníky


Hana Krusberská
vedoucí občanské poradny a poradkyně

Viola Hoznauerová
Barbora Holasová
Zuzana Radová
poradci

Kristýna Schreilová,
Tomáš Kubíček,
Eva Lachmanová,
Lenka Mátlová,
Lenka Pipková,
Radim Žiška,
Alena Jonášová,
Milena Řepíková,
Petra Skuhrová,
Sylvie Kruml Singerová
Svätopluk Kusala
Sandra Svobodová

dobrovolníci a konzultanti

(c) 2006, REMEDIUM