REMEDIUMREMEDIUM

Vzdělávání

Měníme nadšení v profesionalitu

Nabízíme

celoživotní vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí a programy zaměřené na osobnostní a profesní rozvoj v oblasti krizové intervence, dluhové prevence, řízení a supervize, sebezkušenosti a psychoterapie.


Co od nás můžete očekávat - co vytváříme, co očekáváme, co sdílíme...

Kurzy a výcviky:

Krizová intervence:

popis vzdělávacího programu

Řízení a supervize v pomáhajících profesích:

popis vzdělávacího programu

Poradenské, aktivizační a preventivní programy:

popis vzdělávacího programu

Sebezkušenost a psychoterapie:

popis vzdělávacího programu

Přihláška do kurzu

Adresář supervizorů

Adresář krizových služeb


(c) 2006, REMEDIUM