REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Divadelní spolek Proměna Mezi ploty 25. 5.

Festival Mezi ploty se vrací! A my budeme u toho! V sobotu 25. 5. v 17:00 hod. vystoupí náš Divadelní spolek Proměna na Divadelní rodinné scéně. Přijďte se podívat!

V sobotu 25. května, první den festivalu, uvede Proměna svou hru Čas pro život. Jestli jste tento kus dříve propásli, je to ta pravá příležitost.
A to samozřejmě není všechno, co můžete Mezi ploty spatřit a zažít. Bude toho spousta.

Kdo by neznal, tady něco málo o festivalu, nad nímž letos převzal záštitu prezident České republiky, pan Petr Pavel, a kterého zde také můžete v sobotu potkat:

"Festival Mezi ploty se za více než 30 let své existence stal symbolem spojení kvalitní kultury s lidskostí a vzájemnou pomocí. Od samého začátku bylo jeho základním smyslem pomáhat, nabízet prostor těm, kteří jsou na okraji zájmu společnosti a kultivovat mezilidské vztahy. Chceme inkluzivnější společnost, v níž se daří hodnotám, jako jsou tolerance, sounáležitost, pomoc druhým, integrace, prostor k seberealizaci i zájem o vlastní duši.

V roce 2024 budeme klást velký důraz na účast hudebníků a divadelníků s různými formami zdravotního postižení. Cílem je jak ovlivnit návštěvníky směrem k většímu přijetí umělců s postižením, tak podpořit přímo tyto umělce ? festival s takto významným renomé je pro ně totiž zásadní příležitostí, jak prezentovat před veřejností svůj talent. Mnozí z nich se na Mezi ploty celoročně chystají. Šanci nabídneme také zajímavým začínajícím a amatérským umělcům.

Akce bude sestávat z šesti festivalových scén:

Na divadelní scénu a hudební scénu přijede pestrá směs profesionálních, amatérských a handicapovaných umělců, zastupujících různé žánry.

Dvě "Scény otevřeného umění" budou věnovány přímo amatérským umělcům. Většina festivalů je orientována na zisk, který přinášejí především známá jména. Festival Mezi ploty si však uvědomuje, že seberealizace je jedním z předpokladů duševní harmonie a růstu, a proto nabízí prostor všem.

Vedle uměleckého programu se festivalu zúčastní řada odborníků na duševní zdraví a peer konzultantů, kteří mají vlastní zkušenost s duševní nemocí. Na dvou scénách "Ujíždíme na duši" budou návštěvníkům nabízet pomoc a diskutovat s nimi o důležitých tématech, jako jsou stres, úzkosti, závislosti či problémy dětí, u nichž v současnosti rapidně roste výskyt depresivních onemocnění.

Na přednáškách a diskuzích budeme spolupracovat s renomovanými organizacemi, jako jsou Národní ústav duševního zdraví, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Fokus Praha, středisko Drop In, Krizové centrum RIAPS a řada dalších.

Součástí programu budou též prezentace mnoha neziskových organizací. Jejich účast považujeme za důležitou nejen proto, že na festivalu mohou představit své služby, ale také proto, že jejich postoj k pomoci druhým inspiruje i nás ostatní."

Podrobný program najdete na www.meziploty.cz
(c) 2006, REMEDIUM