REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Výběrové řízení do Klubu REMEDIUM pro seniory pokračuje!

Chcete se podílet na realizaci programu, který už více jak 25 let přispívá k aktivnímu a kvalitnímu životu lidí v seniorském věku? Chcete pracovat v přímém kontaktu s lidmi v zařízení s komunitním charakterem? Jste komunikativní, empatický a respektující člověk? Nezaskočí vás ani doprovodná administrativa? Vítáte podporu užšího i širšího týmu a sami ji dokážete poskytnout? Jsou Vám blízké hodnoty naší organizace? Máte pozitivní přístup k životu? Pak by vás mohla oslovit nabízená pozice pracovníka/pracovnice programu pro seniory.

Náplň práce:
- komunikace s klienty sociálně aktivizační služby, účastníky a lektory kurzů a dalšími návštěvníky Klubu REMEDIUM - Centra aktivit pro seniory
- činnosti v rámci sociálně aktivizační služby - kontaktní práce, individuální práce s klienty, práce se skupinou, vedení dokumentace a statistiky sociální služby, poskytování základního sociálního poradenství, vyhledávání informací a sledování potřeb cílové skupiny
- vedení agendy vzdělávacích a pohybových kurzů pro seniory - zápisy, informování účastníků, příprava prostor
- koordinace provozu Klubu během služby, související administrativa, péče o prostory Klubu příprava a realizace návazných aktivit, účast na akcích programu (např. organizace výletů a dalších volnočasových aktivit pro seniory)
- spolupráce při přípravě a realizaci projektů sociálně aktivizační služby
- účast na týmových setkáních včetně pravidelné supervize
- účast na vzdělávacích akcích, interních školeních a celoorganizačních pracovních setkáních

Jaké znalosti, schopnosti, dovednosti a možnosti byste měli mít:
- VOŠ nebo VŠ vzdělání v oborech splňujících vzdělání pro výkon profese sociálního pracovníka podle zákona 108/2006 Sb.
- doložená trestní bezúhonnost z důvodu registrace sociální služby
- orientace v oblasti sociálních služeb výhodou
- dovednosti: vedení rozhovoru s klientem, samostatná i týmová práce, práce s časem, odolnost vůči zátěži, odpovídající počítačová gramotnost (MS Office - min. Word, Excel, Google), ovládání běžných kancelářských a prezentačních zařízení, vedení administrativy, kultivovaný projev mluvený i písemný v českém jazyce
- schopnosti: komunikativní a vstřícné jednání, spolehlivost, pečlivost, pohotovost, systematičnost, organizační schopnosti, poctivost, trpělivost, sebereflexe
- možnosti: pracovat v některých dnech do 18.00; perspektiva dlouhodobé spolupráce

Co vám můžeme nabídnout:

- rozvojové prostředí stabilní obecně prospěšné společnosti
- pracovní prostředí podporující týmovost
- pracovní vztahy zaměřené na hodnoty a etiku práce
- interní vzdělávání zaměřené na aktuální potřeby pracovníků
- 6 týdnů dovolené
- soustavné vedení pracovníka a pravidelné hodnocení
- metodická podpora včetně supervize
- 3 měsíční zkušební doba
- úvazek: 0.4
- nástupní mzda 13.440 Kč odpovídající úvazku 0.4 ze základní celoúvazkové mzdy 33.600 Kč
- po skončení zkušební doby náleží ke mzdě pohyblivá složka vycházející z osobního ohodnocení konaného v pravidelných intervalech, částka osobního hodnocení může dosáhnout maximálně 22% ze mzdy
- nástup: srpen/září 2024

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání dvou dokumentů:

- motivačního dopisu, ve kterém krátce popíšete, proč si myslíte, že jste vhodnou osobou k vykonávání uvedené pozice a jaké k ní máte profesní a osobnostní předpoklady
- strukturovaného profesního životopisu v českém jazyce

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na e-mail: kristyna.schreilova@remedium.cz nejpozději do 8. srpna 2024. Do výběrového řízení můžeme zařadit pouze ty zájemce, kteří výše uvedené podmínky naplní.

Zájemce o pozici budeme o výběru a případném pozvání do dalšího kola informovat průběžně e-mailem. Nejpozději od nás zprávu obdrží do 11. srpna 2024.

Osobní setkání budou probíhat po individuální domluvě s vybranými zájemci o pozici v sídle naší organizace na adrese Křišťanova 15, Praha 3.


(c) 2006, REMEDIUM