REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

TRAUMA: první zpráva o listopadové konferenci

TRAUMA: ZRANĚNÍ - POSÍLENÍ - POSELSTVÍ. Ve dnech 12.-13. listopadu 2024 pořádáme v Hotelu Olšanka v Praze na Žižkově konferenci, na kterou zveme nejen ty, kteří se zúčastnili čtyř předchozích konferencí pořádaných naší organizací v letech 2012, 2016, 2018 a 2021, ale i absolventy a absolventky našich kurzů a kolegy a kolegyně z pomáhajících profesí.

Zkušenosti z předchozích realizací odborných setkání nás vždy obohatily a pomohly vytvořit tvar co nejpřiléhavější Vašim potřebám. Osvědčilo se navázat s Vámi kontakt prostřednictvím tzv. "První zprávy o konferenci", seznámit Vás s cíli konference a vyzvat Vás k zaslání předběžné přihlášky či reflexí k tématu.

I během jubilejní páté konference chceme vytvořit prostředí, ve kterém se setkají účastníci napříč spektrem služeb a věkových kategorií klientů, kteří se budou zabývat nejen reflexí traumatizujících situací dnešní doby, ale i situačních nároků na sebe a své pracoviště.
Součástí záměru je sledovat proměny, kterými pracoviště nabízející krizovou a terapeutickou pomoc v uplynulých obdobích prošla, jak dokázala zareagovat na potřeby aktuálně zranitelných skupin a jejich specifických zranění. Zvýšenou pozornost chceme věnovat dětem a dospívajícím.
Chceme spolu s odborníky na problematiku krize a traumatu zmapovat zkušenosti účastníků s předchozí pandemickou situací i důsledky válečného stavu, které krizové pracovníky postavily do neznámé situace s obtížně předvídatelným průběhem a integrovat je do současné zakázky vyrovnávání se s traumatem.

Záměr uspořádat tradiční konferenci vznikl během léta 2023. Nikdo z nás nemohl tušit, co se stane ve čtvrtek 21. prosince 2023.
Události jsou bezprecedentní, příliš silné, příliš čerstvé.
Budeme si k tomu mít mnoho co říct. Buďme v tom spolu!

Během dvou dnů konference proběhnou diskusní panely určující směr, kterým se budeme ubírat a workshopy na frekventovaná témata z uvedené oblasti.
Každý účastník konference bude mít možnost přihlásit se na workshopy předem do vyčerpání kapacity míst.
Opět využijeme diskusí v tzv. hnízdech navazujících na panelové diskuse, kde mohou účastníci s podporou průvodců sdílet nejen profesní, ale i svou osobní, lidskou zkušenost.

Abychom měli možnost při přípravách konference dobře zmapovat zájem o účast, žádáme Vás o vyplnění předběžné nezávazné přihlášky.

Budeme moc rádi, když se Vám podaří ji odeslat na vzdelavani@remedium.cz co nejdříve, nejlépe do 29. 2. 2024.
Pokud se Vám nepodaří využít odkazu, můžete zaslat e-mail na uvedenou adresu s těmito údaji:
jméno a příjmení:
e-mail:
telefon:
profese:
název a místo působiště Vašeho pracoviště:
zaměření Vašeho pracoviště:
Váš vzkaz organizátorům odborné akce:

Děkujeme.
Přípravný tým konference:
Zuzana Radová - ředitelka REMEDIUM Praha o.p.s., PhDr. Daniela Vodáčková - odborná garantka konference a kurzů krizové intervence, Mgr. Ing. Jana Herbst - odborná garantka kurzů krizové intervence, Bc. Jana Horažďovská a tým Vzdělávacích programů pro pomáhající profese
REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3, 272 743 360, www.remedium.cz

Obsažné zprávy o předchozích konferencích včetně obrazového a audio záznamu najdete na našich stránkách:
Konference o krizové intervenci - 2012
Konference Krize na oddlužení nečeká - 2016
Konference 1000 podob krizové intervence - 2018
Konference Krize nás zasahuje, učí a proměňuje - 2021(c) 2006, REMEDIUM