REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Začíná další běh výcviku v případové supervizi

Ve dnech 24. - 26. ledna 2024 se uskuteční první setkání tříletého výcviku v případové supervizi, akreditovaného Evropskou asociací pro supervizi a koučování - EASC.

Patnáct účastníků výcviku spolu s výcvikovým týmem a také představiteli pořádajících organizací a supervizními mentory vstoupí do vícestranného kontextu rozvojové reflektující supervize a z tohoto pohledu se zaměří na výcvikovou dohodu. Účastníci dále prozkoumají vlivy organizace a odbornosti na výkon případové supervize. Lektorsky budou výcvikem provázet PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Mgr. Eva Janků, PhDr. Milan Kinkor.

Výcvik pořádáme již podruhé ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která je v roli organizátora výcviku.


(c) 2006, REMEDIUM