REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Druhý běh výcviku Případová supervize zahajuje 24. - 26. ledna 2024

Výcvik Případová supervize pořádáme již podruhé ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která je v roli organizátora výcviku.

Zveme do supervizního výcviku zájemce, kteří naplňují jeho vstupní podmínky, a to:
Minimální věk při vstupu do výcviku: 30 let

Minimálně 5letá zkušenost s přímou prací s klienty, přičemž přímá práce s klienty pokračuje též po dobu trvání výcviku

VŠ vzdělání humanitního směru - Bc., Mgr. (doložené dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání)

Strukturovaný profesní životopis na max. jednu stranu A4.

Motivační dopis (na jedné straně A4) ve struktuře:
Představte své silné stránky (na co jsem hrdý/á v oblasti dovedností, znalostí a postojů) na svém pracovním místě.
Uveďte, v čem se chcete ve své pracovní oblasti rozvíjet.
Uveďte, jak na svém pracovním místě dosahujete nadhledu.
Odevzdejte tři zpracované úkoly z organizačního kontextu:

Vytvořte formální mapu vašeho organizačního zasazení (= "pavouka") a vyznačte v ní svoji pozici.
Popište poslání, vizi a hodnoty své organizace (v případě OSVČ svého pracovního působení).
Popište tři problematické situace, s nimiž se při své práci setkáváte a které podle vašich zkušeností mohou ohrožovat organizaci nebo Váš tým nebo Vaše pracovní působení.
Doložte v supervizním indexu 45 supervizních sezení ze supervize přijaté (z toho minimálně 15 sezení individuální případové supervize).

Doložte absolvování 300 hodin postgraduálního vzdělávání v minimálně 50hodinových kurzech, výcvicích, aktivitách z oblasti práce s jednotlivcem, skupinou, sebezkušeností apod. a doplňte tyto zkušenosti sebehodnocením v oblasti rozvoje (na jedné straně A4): Uveďte, co jste se na základě svého 300hodinového vzdělávání dozvěděl/a o svém rozvoji, nadhledu, zodpovědnosti a dovednosti spolupracovat.

Před vstupem do výcviku absolvují zájemci vstupní rozhovor.

Další podrobnější informace najdete na stránce https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-vycvik-pripadova-supervize.php

Pokud váš zájem trvá a víte, že vstupní požadavky naplňujete, zašlete příslušnou přihlášku: https://www.remedium.cz/prihlaska_do_kurzu.php

V případě nejasností se obracejte na koordinátorku výcviku Annu Juráčkovou.
E-mail: jurackova.anna@gmail.com; tel.:602 240 638


(c) 2006, REMEDIUM