REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Diskusní setkání Supervize vedoucích po osmé...

Zveme vás na další diskusní setkání Supervize vedoucích, tentokrát na téma: Praktické využití modelu 15 polí. Koná se 21. listopadu 2022 od 11.00 do 17.00, opět v prostorách REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3 - Žižkov.

Průvodci setkání Bohumila Baštecká, Milan Kinkor představí "model 15 polí" a možnosti jeho praktického uplatnění spolu s využitím kazuistik z oblasti supervize vedoucích.
O pozvánku na setkání, její přílohy a přihlášku na setkání si pokud možno obratem napište na vzdelavani@remedium.cz, případně volejte 272 743 360. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2022.

Zde krátká citace z pozvánky formulované Milanem Kinkorem a Bohumilou Bašteckou:
Diskusní setkání VII proběhlo v květnu 2022 jako dílna s názvem "Zavádění supervize vedoucích: teze a model 15 polí" v rámci supervizní konference "Reflexivita". V hotelu Luna jsme účastníkům dílny představili Základní teze supervize vedoucích a Model 15 polí.
V diskusi jsme se ujistili, že teze jsou srozumitelné a lze se s nimi ztotožnit. Předpokládáme, že je možné je využít při supervizních "námluvách" ve fázi, kdy se vyjednává o zodpovědnosti kontraktujících stran a je zvláště na supervizorovi, aby si svoje zodpovědnosti při vstupu do organizace uvědomoval.
Model 15 polí jsme představovali poprvé. Ukázalo se, že si ho lze snadno osvojit a že může všechny strany supervizního pole "kotvit" v situacích, kdy se ztrácejí ve spleti různorodých témat, která se supervizí vedoucích souvisejí.
Přílohy připojené k přihlášce lze podle nás využít jak při praktickém provádění supervize vedoucích, tak při výuce budoucích supervizorů vedoucích. Přesah do vzdělávání supervizorů nás zajímá i z toho důvodu, že v roce 2023 otevíráme ve spolupráci institutu REMEDIUM Praha (držitel akreditace EASC) a Evangelické teologické fakulty UK supervizní výcvik "Vedoucí a týmy".
Zaujal vás model 15 polí? Rádi se s vámi setkáme na diskusním setkání "Supervize vedoucích VIII". Přihlaste se a - pokud možno - přineste kazuistiku! V listopadu 2022 od nás přihlášení obdrží podrobné informace o programu. Na posledních několika setkáních jsme probírali kazuistiky z oblasti supervize vedoucích. V této přínosné formě bychom rádi pokračovali i nadále.
Těšíme se na setkání! Milan Kinkor, Bohumila Baštecká


(c) 2006, REMEDIUM