REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Konference Skupinová psychodynamická psychoterapie v praxi 4.-5. 11. 2022

SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, zve na konferenci Skupinová psychodynamická psychoterapie v praxi, která se koná ve dnech 4.-5. 11. 2022 v Emauzském opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2. Přihlašovat se lze na http://sur.cz/aktuality-2/

Program konference:

Pátek 4. 11. 2022
HLAVNÍ SÁL - PŘEDNÁŠKY

9:00-09:30 Registrace účastníků

9:30-10:30
Úvodní slovo: předseda institutu SUR Michael Chytrý
Kamil Kalina: Komunitní a skupinový rozměr ve výcviku a v terapii

10:30-11:00 Přestávka

11:00-12:30
Jiří Jakubů: Mýtus, klišé a pravda v psychodynamické psychoterapii
Prokop Remeš: Psychoterapie a spiritualita
Jiří Libra: Možnosti výcvikového modelu SUR pro výuku psychoterapeutických kompetencí

12:30-13:30 Oběd

13:30-15:00
Veronika Čermáková: Lobeč - polozapomenutá legenda
Kamil Antonín Vondrouš: Od SUR(u) ke skupinově analytické praxi
Michal Raszka: Oxytocin jako "bioklíč" do zámku terapie?

15:00-15:30 Přestávka

15:30-17:00
Jan Šikl: "Kulaté spolu"

18:00-22:00 Raut CafeTherapy

VEDLEJŠÍ SÁL - WORKSHOP
13:30-15:00
Prokop Remeš, Barbora Racková: Existenciální hagioterapie


Sobota 5. 11. 2022

9:00-10:00
Martin Hajný: Co s tím, když chceme být "teď a tady", a jsme pořád "tehdy a tam"?

10:00-10:30 Přestávka

10:30-12:00
Michael Chytrý: Pohled do skupinového dění očima rodinného systému
Štěpánka Čtrnáctá, Martin Větrovec: Skupinová terapie pro partnery uživatelů návykových látek
Oswald Schorm: Úloha sociálně psychologických her ve skupinovém výcviku


(c) 2006, REMEDIUM