REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Výcvik v případové supervizi směřuje do finále...

Ve dnech 19. - 21. ledna 2022 proběhlo na Evangelické teologické fakultě UK ve spolupráci s REMEDIEM Praha sedmé setkání výcviku v případové supervizi, akreditovaného EASC.

Lektoři se společně s účastníky zaměřili na hodnocení supervize a v supervizi, supervizorovo zdraví, jeho způsobilosti a plán osobního a profesního rozvoje. Výcvik bude završen v červnu 2022 evaluačním setkáním s prezentací supervizních kazuistik a supervizních vzdělávacích projektů.

Bohumila Baštecká, Milan Kinkor, odborní garanti a lektoři výcviku, trenéři/ instruktoři EASC
Jana Švadlenová, lektorka výcviku, mentoring supervizorka EASC
Anna Juráčková, koordinátorka


(c) 2006, REMEDIUM