REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

IV. Konference k tématu krize byla úspěšně zahájena

Dnes 9. listopadu 2021 přesně v 10.00 začala v hotelu Olšanka v Praze 3 dlouho připravovaná konference pořádaná naší organizací pod názvem Krize nás zasahuje, učí a pozměňuje.

Všichni jsme v tom bez rozdílu byli. Byl to ztracený a prázdný čas? Byl to čas přinášející zisky? Pokud jsme získali důležité zkušenosti, nejsme je schopni uvidět okamžitě, ale s časovým odstupem, ve fázi doznívání. Chceme sdílet tuto skutečnost, společně pojmenovávat obtížně pojmenovatelné, dívat se na transformativní obsahy, vytěžit zkušenost pro naši práci, poznání, vědění. Sdílet skutečnost, že jsme asi poprvé v životě byli jako pečující sami ohroženi a museli jsme poskytovat péči a podporu i v osobně křehkých chvílích.
Tohle všechno víme. Jdeme proto za účastníky konference způsobem, který není expertní, ale partnerský, tvořivý a interaktivní, objevující kouzlo proměny a přijímající učící potenciál krizových křižovatek.

Naše plány na reálné uspořádání konference se v průběhu přípravného roku také měnily. V závislosti na okolnostech, které nás chvílemi limitovaly a občas nám umožnily se zhluboka nadechnout. Hledali jsme způsob, jak se v oblíbené Olšance sejít a zároveň ochránit sebe i druhé. Usazení účastníků v hnízdech - zhruba sedmi až desetimístných seskupeních -, která jsou rozmístěna v konferenčním sále tak, abychom na sebe nebyli všichni natěsnáni a zároveň mohli tato seskupení využít pro workshopy po prvním a čtvrtém panelu, tak významně evokovalo ptačí svět, že jsme neodolali a každému z nich jsme ptačí název přidělili. Stáváme se alespoň na krátký čas buřňáky, orli, ledňáčky, papoušky kakadu, volavkami, datli, kolibříky, pštrosy, vlaštovkami a dokonce i kiwi!

Po dnešních třech tématech:
Jak nás to zasáhlo všechny...
Záchranáři a interventi...
Kde je křehkost a síla člověka nesoucího primární zátěž...
přijde zítřejší téma:
Péče o pečující..

Těšme se na zítřek!

za přípravný tým konference
Zuzana Radová


(c) 2006, REMEDIUM