REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

ŠANCE PRO DLUŽNÍKY - MILOSTIVÉ LÉTO

V období od 29. 10. 2021 do 29. 1. 2022 mohou dlužníci, kteří mají tzv. veřejný dluh vymáhaný exekucí, uhradit jistinu a náklady ve výši 750 Kč + DPH a příslušenství dluhu jim bude prominuto.

Vztahuje se na dluhy vůči těmto subjektům:
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek (obec, městská část),
c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen "veřejnoprávní oprávnění")

Co musíte udělat?
Kontaktovat exekutora a při platbě výslovně uvést, že chcete využít milostivého léta a chcete využít postup dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl.IV, bod 25.
Jde o jedinečnou a neopakovatelnou šanci dlužníkům vyřešit své dluhy.
Řada dlužníků tímto může docílit ukončení exekučních řízení, které je velmi často navyšováno právě o příslušenství.
Pokud potřebujete pomoci s řešením dluhů nebo radu , jak využít "milostivé léto", můžete využít bezplatně například naši Občanskou poradnu - podívejte se na nabídku časových možností a kontakty: https://www.remedium.cz/obcanska_poradna.php


(c) 2006, REMEDIUM