REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Výcvik v případové supervizi pokračuje...

Ve dnech 15. - 17. září 2021 proběhlo 6. setkání výcviku v případové supervizi. Jako program celoživotního vzdělávání ho pořádá Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s naší organizací REMEDIUM Praha, akreditovanou EASC (Evropskou asociací pro supervizi a koučink).

Třídenní výcvikový blok s fyzickou přítomností všech zúčastněných byl oproti původnímu výcvikovému plánu dodán, aby vyrovnal obtíže způsobené pandemií covid-19.
První část třídenního setkání se zaměřila na prohloubení témat "etika v supervizi" (procvičování etických dilemat) a "supervizní intervence" (procvičování tvořivých intervencí).
Druhou část z 20hodinové dotace naplnily individuální konzultace s účastníky.
K původnímu počtu 393 výcvikových hodin tak účastníci absolvovali dalších třináct. Sedmé výcvikové setkání se uskuteční v lednu 2022 a bude věnováno Hodnocení supervize a v supervizi.

Lektorský tým nyní vytváří druhou úroveň supervizního výcviku se zaměřením na týmovou supervizi a supervizi vedoucích. Předběžný termín otevření druhé úrovně supervizního výcviku je leden 2023.

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
PhDr. Milan Kinkor
Mgr. Jana Švadlenová
Mgr. et Mgr. Anna Juráčková


(c) 2006, REMEDIUM