REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

Jak pokračuje realizace aktivit, které uskutečňuje REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci projektu "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"?

Cílem projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelské finanční gramotnosti a to prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce v rámci kurzu ,,Ochrana spotřebitele v praxi", a aktualizace, rozšíření interaktivních internetových stránek Dluhový labyrint a seminářů finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol.

Bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce byl v prvním pololetí tohoto roku realizován ve spolupráci Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a to distanční formou. V rámci kurzu se studenti dozvěděli mnohé praktické informace z oblasti legislativy týkající se spotřebitelské oblasti, práv a povinností spotřebitele, spotřebitelského úvěru nebo vývojových fází spotřebitelského dluhu a možností jeho řešení. Další dva běhy proběhnou na podzim.

I letos nejen účastníci kurzu následně obdrží aktualizovaná skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce", která budou distribuována nejen do spolupracujících škol.

Aktualizacemi opět projdou i stránky Dluhový labyrint, zaměřené na dluhovou problematiku, kam rovněž přibudou nové články a vzory.

"I letos proběhnou semináře pro žáky základních a tentokrát i středních škol, které budeme realizovat v Praze a Středočeském kraji", upozorňuje koordinátorka projektu Kristýna Schreilová. Seminářů bude realizováno celkem 20.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Kristýna Schreilová
projektová manažerka


(c) 2006, REMEDIUM