REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Výcvik v případové supervizi úspěšně pokračuje

Ve dnech 16. - 18. června 2021 se uskutečnilo ve spolupráci Evangelické teologické fakulty UK a obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha (držitele akreditace EASC) již 5. setkání výcviku v případové supervizi.

Osm účastníků výcviku se spolu s lektory při osobním (tentokrát již fyzicky přítomném) setkání věnovalo supervizním intervencím, skupinové a týmové případové supervizi, skupinové a týmové struktuře a dynamice.
Od tohoto setkání začnou účastníci případově supervidovat ve skupině anebo v týmu a mít mentorskou supervizi ve skupině vedené mentory ČISu.
6. výcvikové setkání proběhne v září 2021 a zaměří se na Etiku a tvořivé intervence.
Anna Juráčková, Bohumila Baštecká, Jana Švadlenová, Milan Kinkor


(c) 2006, REMEDIUM