REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Konference Krize nás zasahuje, učí a proměňuje...

REMEDIUM Praha pořádá již počtvrté s podporou Magistrátu Hlavního města Prahy konferenci vztahující se k tématu krize a krizové pomoci. Uskuteční se ve dnech 9. - 10. listopadu 2021 v Hotelu Olšanka na pražském Žižkově. Srdečně Vás na ni zveme!
Pozvánka ke stažení zde.

Učící a bezpečné odborné pole připravujeme nejen pro setkání pracovníků z organizací, kteří ve své praxi pracují s krizovými stavy svých klientů a pacientů a zdravotně sociálními následky těchto stavů. Do kruhu aktivních účastníků reflektujících situační nároky "covidového času" zveme i ty, kteří byli a jsou příjemci pomoci. Chceme sledovat proměny, kterými pracoviště nabízející krizovou pomoc v uplynulém období prošla - jak systémově, tak inovačně.
Konference v našem pojetí jsou živý interaktivní prostor a vždy mají významný objevný potenciál. Ta, na kterou Vás nyní zveme, staví na formátu vstupních panelových rozprav s následnými facilitovanými diskusemi v menších tematických skupinách.
Obzvlášť v tuto chvíli chceme do našeho setkání vnést tvůrčí a kreativní témata, protože konference má ještě další důležitý úkol: oslavit 30 let existence naší organizace REMEDIUM Praha o.p.s.

Na našich webových stránkách naleznete pro inspiraci záznamy z předešlých tří konferencí:
http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-1000-podob-krizove-intervence.php
http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-krize-na-oddluzeni-neceka.php
http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-o-krizove-intervenci.php

V současné době monitorujeme zájem potenciálních účastníků, abychom dobře naplnili uvažovanou kapacitu. Pokud Vás naše odborné setkání zajímá a chcete se ho zúčastnit, vyplňte přiloženou předběžnou přihlášku a do 20. června 2021 ji zašlete na adresu vzdelavani@remedium.cz
Definitivní přihlášku včetně podrobného programu, aktivních účastníků a provozních informací obdrží předběžně přihlášení zájemci emailem na přelomu července a srpna 2021.

Za přípravný výbor konference:
Zuzana Radová, ředitelka organizace REMEDIUM Praha
PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Ing. Jana Herbst a tým vzdělávacích programů REMEDIUM Praha

Přihláška na konferenci ke stažení zde.


(c) 2006, REMEDIUM