REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V letošním roce opět organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelské finanční gramotnosti a to prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce v rámci kurzu ,,Ochrana spotřebitele v praxi", a aktualizace a rozšíření interaktivních internetových stránek Dluhový labyrint.

Bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce bude v rámci tohoto projektu realizován v průběhu roku třikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně a Katedrou sociální práce FF UK v Praze. V rámci kurzu se studenti dozvědí mnohé užitečné informace z oblasti legislativy týkající se spotřebitelské oblasti, práv a povinností spotřebitele, spotřebitelského úvěru nebo vývojových fází spotřebitelského dluhu a možností jeho řešení. Podle aktuální epidemiologické situace a platných vládních opatřeních proběhnou jednotlivé běhy kurzu buď v prostorách zapojených škol nebo distanční formou.

I letos nejen účastníci kurzu následně obdrží aktualizovaná a rozšířená skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce", která budou distribuována do spolupracujících škol.

Aktualizacemi opět projdou i stránky Dluhový labyrint, zaměřené na dluhovou problematiku, kam rovněž přibydou nové články a vzory.

"I letos budeme realizovat semináře pro žáky základních a středních škol a to opět v Praze a Středočeském kraji. Lektorky seminářů doufají, že letos semináře bude možné odučit tradičně, v přímém kontaktu se žáky, ale připraveny jsou opět i na distanční formu", říká koordinátorka projektu Kristýna Schreilová. Seminářů bude realizováno celkem 20.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Kristýna Schreilová
projektová manažerka


(c) 2006, REMEDIUM