REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Májové novinky ze Vzdělávacích programů

Přinášíme hned tři aktuální zprávy ze vzdělávacích programů pro pomáhající profese - zcela nový kurz, čerstvě vydanou publikaci a upoutávku na připravovanou listopadovou konferenci.

CHATOVÁ KRIZOVÁ INTERVENCE přišla na svět pod vedením našeho zkušeného lektora Jana Vališe jako odpověď na poptávku pracovníků krizových služeb nabízet klientům jiné komunikační kanály než je standardní práce s klientem tváří v tvář nebo po telefonu.
Jde o 16hodinový akreditovaný online kurz pro zkušenější pracovníky v oblasti krizové intervence zaměřující se na práci s klienty prostřednictvím chatové komunikace. Nutnou podmínkou pro vstup do kurzu je absolvování libovolného 50hodinového kurzu krizové intervence nebo praxe na krizovém pracovišti.
První běh se koná 6. - 7. října 2021, na přihlášení je tedy nejvyšší čas. Podrobnější informace najdete na našich stránkách:
https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-chatova-krizova-intervence.php

SEBEVRAŽEDNOST SENIORŮ je právě vyšlá publikace autorky PhDr. Olgy Havránkové, PhD, naší dlouholeté kolegyně, lektorky kurzů krizové intervence. Účastníkům těchto kurzů a zájemcům o seniorskou problematiku ji vřele doporučujeme.
Sebevražda je téma tabuizované, často budící rozpaky, nesouhlas, nebo dokonce odpor. S prodlužující se délkou lidského života se stávají sebevraždy seniorů významným problémem. Autorka se jím zabývá z hlediska krizové intervence, přičemž vychází z kvalitativního výzkumu zjišťujícího, které z potřeb (podle Alberta Pessa) jsou u seniorů ohrožených sebevraždou v největším deficitu.
Více na: https://karolinum.cz/knihy/havrankova-sebevrazednost-senioru-24377

KRIZE NÁS ZASAHUJE, UČÍ A PROMĚŇUJE je název již čtvrté konference vztahující se k tématu krize a krizové pomoci, kterou REMEDIUM Praha s podporou Magistrátu Hlavního města Prahy uskuteční ve dnech 9. - 10. listopadu v Hotelu Olšanka na pražském Žižkově.
Jako vždy se budeme snažit vytvořit učící a bezpečné odborné pole pro setkání pracovníků z organizací, kteří ve své praxi pracují s krizovými stavy svých klientů a pacientů a zdravotně sociálními následky těchto stavů.
Chceme vytvořit prostředí, ve kterém se účastníci budou zabývat reflexí nejen situačních nároků "covidového času" pro sebe a své pracoviště, ale i sledovat proměny, kterými pracoviště nabízející krizovou pomoc v uplynulém období prošla. Projdeme s účastníky jejich zkušenostmi s covidovou situací, která je postavila do neznámé situace s obtížně předvídatelným průběhem, kdy se sami ocitali v krizi a současně pracovali s krizovými klienty.
Během covidové krize také vznikly nové a dočasné krizové služby fungující v online prostředí nebo po telefonu. Současná krizová pracoviště své služby různě tvořivě modifikovala. Všechny tyto zkušenosti jsou více než cenné.
Konference v našem pojetí je živý interaktivni prostor a vždy mívá významný heuristický (objevný) potenciál.
Obzvlášť v tuto chvíli chceme do našeho setkání vnést tvůrčí a kreativní témata, protože konference má ještě další důležitý úkol: oslavit 30 let existence naší organizace REMEDIUM Praha o.p.s.

Rádi vám sdělíme o konferenci podobnosti, případně přijmeme vaši předběžnou přihlášku. Napište nám na: vzdelavani@remedium.cz

Těšíme se na vás a děkujeme vám za vaši trvalou přízeň.

Zuzana Radová
ředitelka a vedoucí Vzdělávacích programů(c) 2006, REMEDIUM