REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Jak se daří Vzdělávacím programům?

Děkujeme účastníkům a lektorům našich kurzů za mimořádnou adaptabilitu a spolupráci, kterou projevují již téměř rok, kdy učíme online.

Loni - na počátku jarní covidové vlny - jsme byli nejprve zasaženi bezvýchodností situace, nemožností vzdát se obvyklých a zavedených metod naší výuky i osobního kontaktu s účastníky, poctivě jsme spolu s odbornými garantkami kurzů hledali způsoby, jak zájemcům o naše vzdělávání nabídnout získání co nejkvalitnějšího portfolia znalostí a dovedností.

Díky vysoké odborné angažovanosti lektorů a přizpůsobivosti i loaylitě účastníků se nám od září podařilo najet na režim online výuky plnou parou. Společně vybrušujeme technické dovednosti, postupy a způsoby komunikace při online výuce a odměnou nám všem jsou neuvěřitelně pozitivní reflexe účastníků. Těšíme se velmi na návrat do "starých kolejí", ale už nyní víme, že toto náhradní opatření funguje a přináší velké zisky. Řadu z nich využijeme i v budoucnu.

Dnes 16. února začíná v REMEDIU online evaluační setkání kurzů Komplexní krizová intervence a Pokračovací krizová intervence, jdeme do něj už s dobrou předchozí zkušeností a přejeme účastníkům excelentní výsledky!

20. - 22. ledna proběhlo na ETF UK 4. výcvikové setkání účastníků výcviku Případová supervize, které se premiérově konalo online. Program setkání byl zaměřen na procesní modely v supervizi. Zároveň se během tohoto setkání konala monitorovací schůzka, které se společně s účastníky a lektory zúčastnili zástupci všech spolupracujících stran (ETF UK, REMEDIUM Praha, EASC).

Každý den učíme, stále přicházejí nové a nové přihlášky do standardně nabízených kurzů, které najdete na našich webovkách https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/vzdelavaci-programy.php
Rádi vás přivítáme, podívejte se - některé z nich zahajujeme již brzy.

Brzy se ve výčtu kurzů objeví i novinka - dvoudenní kurz navazující na dovednosti získané v kurzech krizové intervence - Chatová krizová intervence.

Pro ty z vás, kteří si rádi uloží přehledný leták s naší nabídkou, máme ho na stránce Vzdělávání ke stažení
https://www.remedium.cz/download/vzdelavaci-programy/vzdelavaci_programy_REMEDIUM_Praha_2021.pdf

Ač jsme zasypáni sněhem, víme, že se blíží jaro. A s ním i naděje.

Tým Vzdělávacích programů REMEDIUM Praha


(c) 2006, REMEDIUM