REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Vzdělávání studentů v oblasti ochrany spotřebitele stále běží

V letošním roce opět organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce je v rámci tohoto projektu realizován v průběhu roku třikrát, a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně a Katedrou sociální práce FF UK v Praze. Kurz studentům přináší užitečné informace z oblasti legislativy týkající se spotřebitelské oblasti, práv a povinností spotřebitele, spotřebitelského úvěru nebo vývojových fází spotřebitelského dluhu a možností jeho řešení.

"Letošní rok je ovšem naprosto atypický, museli jsme opakovaně upravit harmonogram a nakonec i formu výuky ", popisuje nesnáze související s epidemií COVID 19 koordinátorka projektu Kristýna Schreilová. Všechny kurzy tak probíhají na podzim, v prezenční formě proběhl jen kurz v Brně. Oba kurzy probíhající ve spolupráci s pražskými školami probíhají již distančně. "Přechod na distanční formu znamená pro lektorky kurzu mnoho práce navíc, na druhou stranu má to i své klady. Pro studenty mimopražských škol je podstatně jednodušší se kurzu zúčastnit. Nemáme tak potíže kurzy naplnit, což by v současnosti u prezenční formy problém nejspíš byl", dodává Schreilová.

V tuto chvíli jsou také na spolupracující vysoké a vyšší odborné školy distribuována skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce". Ta se kromě aktualizace letos dočkala i rozšíření ? např. o vzory se spotřebitelskou tématikou.


Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Kristýna Schreilová
projektová manažerka


(c) 2006, REMEDIUM