REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Kurz Dluhové poradenství aktuální a potřebný

Zátěžová situace související s koronavirem vede u mnoha z nás k zásadnímu poklesu příjmu. I ti, kteří byli zvyklí na finanční polštář a bez potíží spláceli hypotéku, se ocitají v problémech. Vláda sice přijala řadu opatření, jež mají dopady krizového stavu zmírnit, ale důsledky koronavirové epidemie s velkou pravděpodobností postihnou široké společenské vrstvy. Reálné zadlužení nebo jeho hrozba zvýší poptávku klientů po službách zaměřených na dluhové poradenství.

Aktuálně nabízíme oblíbený kurz Dluhové poradenství v sociální práci v rozsahu 24 hodin upravený pro on-line formu výuky.
Oproti běžnému výukovému tvaru nebudou tři výukové dny následovat hned po sobě v jednom setkání, ale mezi každým výukovým dnem bude přibližně týdenní rozestup.
Kurz začíná prvním dnem 23. listopadu 2020 a pokračuje 30. listopadu 2020 a 10. prosince 2020

Při realizaci akreditovaných programů distanční formou se řídíme nejaktuálnějšími instrukcemi Ministerstva práce a sociálních věcí/Akreditované vzdělávací programy.
Kurz Dluhové poradenství v sociální práci, který se uskuteční online formou, má platnou akreditaci MPSV s č. A2018/0486-SP/PP.

Co se v kurzu naučíte:
- Rozvinete své dovednosti a znalosti nutné pro zmapování situace klienta a jejího vyhodnocení a vyhodnocení možných rizik.
- Zorientujete se v příslušné legislativě a judikátech.
- Budete umět klientovi srozumitelně předat informace o možných variantách řešení situace a jejich výhodách a rizicích.
- Porozumíte problematice insolvenčního řízení a dokážete klientovi vysvětlit podmínky a průběh oddlužení.
- Zvědomíte etické aspekty poskytování poradenství klientům-dlužníkům a dokážete s nimi pracovat.

Kurz vedou zkušené lektorky s bohatou a aktivní praxí v dluhovém poradenství Mgr. Kristýna Schreilová a Mgr. Petra Skuhrová.

Pokud máte o kurz realizovaný touto formou zájem a naplňujete vstupní podmínky uvedené na https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-dluhove-poradenstvi-v-socialni-praci.php, zašlete přihlášku.
Pro podrobnější informace se obracejte na vzdělavani@remedium.cz.
Těšíme se na vás!

Tým Vzdělávacích programů pro pomáhající profese
vzdelavani@remedium.cz
272 743 360


(c) 2006, REMEDIUM