REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Vzdělávací programy pro pomáhající profese od 5. října 2020

Nouzový stav, která Vláda ČR vyhlásila od dnešního dne, neomezuje konání našich kurzů, byť mnohdy v pozměněném tvaru.

Kurzy spadají do činností, které je třeba vyhodnotit jako součást podnikatelské či jiné obdobné činnosti jejich pořadatelů.
Z tohoto důvodu se na ně vztahuje výjimka ze zákazu pořádání hromadných akcí ve smyslu bodu č.1 krizového opatření.
Tato výjimka však nijak nemění naši snahu zajistit během konání vzdělávacích aktivit ve vnitřních prostorách dodržování všech dosavadních hygienických opatření - používání roušek, rozestupy mezi účastníky, dezinfekce ploch, dezinfekce prostor ozonovým generátorem a zajištění dezinfekčních prostředků pro účastníky a další návštěvníky. Zároveň se snažíme zajistit v průběhu kurzu rozdělování účastníků do skupin tak, aby mohli sdílet uzavřený prostor v co nejnižším počtu.
Děkujeme všem návštěvníkům REMEDIA za zodpovědný přístup, který k celé situaci zaujímají. Těšíme se spolu s nimi na "lepší časy".

Zuzana Radová
ředitelka


(c) 2006, REMEDIUM