REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Výcvik Případová supervize za první polovinou skupinových setkání

Ve dnech 16. až 18. září 2020 proběhlo v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy již třetí výcvikové setkání první úrovně Supervizního výcviku REMEDIUM_ Případová supervize.

Výcvik je akreditován Evropskou asociací pro supervizi a koučování. Vznikl a
probíhá ve spolupráci REMEDIA Praha o.p.s. a UK ETF jako kurz celoživotního
vzdělávání. Byl zahájen prvním setkáním ve dnech 22. - 24. ledna 2020.
Tématem třetího setkání bylo pracovní spojenectví v supervizi.
Čtvrté výcvikové setkání se uskuteční v lednu 2021 a zaměří se na
supervizní procesy. Jeho součástí bude též monitorování průběhu výcviku za
účasti zástupců REMEDIA Praha o.p.s., UK ETF a EASC.
Bližší informace o struktuře výcviku a profilu absolventa najdete na:

https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-vycvik-pripadova-supervize.php


(c) 2006, REMEDIUM