REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Aktuální opatření související s prevencí přenosu SARS-CoV-2

Od 10.9. obnovujeme v naší organizaci preventivní opatření v souladu s mimořádným opatřením vydaným MZ ČR. https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/ V současnosti jsou vládní instrukce jednoduché: uvnitř s rouškou, venku bez ní.

Žádáme naše návštěvníky, klienty a účastníky kurzů, aby při vstupu do REMEDIA využili připravené dezinfekce, pohybovali se ve vnitřní prostorách REMEDIA se zakrytými ústy a nosem a pokud možno dodržovali odstup od ostatních osob.
Pokud roušku nemáte k dispozici, bude vám nabídnuta.
Děkujeme za pochopení.

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha


(c) 2006, REMEDIUM