REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

7.-8. září 2020 Bezplatný kurz Ochrana spotřebitele v praxi pro studenty sociální práce v Brně

V rámci projektu Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint pořádá REMEDIUM Praha o.p.s. a KSPSP FSS MU dvoudenní 16 hodinový kurz pro studenty sociální práce.

Cílem kurzu je seznámit se s problematikou spotřebitelských vztahů a ochrany spotřebitele v podobě, s níž se ve své praxi setkávají sociální pracovníci. Na konkrétních případech budou vysvětleny základní legislativní souvislosti a metody práce, které může sociální pracovník využít. Prostor bude věnován i zadlužování spotřebitelů, možným preventivním opatřením a řešení již existujícího předlužení.

Příjem přihlášek: do 20.8. 2020
Kapacita kurzu: 20 účastníků
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Kurz se koná v prostorách FSS MU.

Pro více informací a přihlášku pište na
email: obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM