REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Jaká opatření platí v REMEDIU s nástupem prázdnin

Reagujeme na rozvolňování vládou vyhlašovaných protiepidemických opatření a v souladu s tím aktualizujeme i poskytování našich služeb a zásady ochrany návštěvníků a zaměstnanců před nákazou Covid 19.

Lektoři a účastníci našich vzdělávacích programů pro pomáhající profese se začali již od 25. května 2020 scházet na kurzech a od dnešního dne již pro ně neplatí povinnost nosit roušky.
V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN - omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a sociálních služeb s účinností od 1.7.2020 však až do odvolání žádáme klienty sociálně aktivizační služby v Klubu REMEDIUM a klienty Občanské poradny REMEDIUM, aby i nadále při osobních konzultacích nosili ochranné prostředky dýchacích cest a vstupovali do prostor organice se zakrytými ústy a nosem.
Děkujeme všem návštěvníkům, uživatelům našich služeb i zaměstnancům REMEDIA za pochopení, respekt vůči svému okolí i dobrou náladu, kterou přinášejí.
Přejeme jim i sobě klidné a usměvavé léto!

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha o.p.s.

Aktualizovaná opatření naší organizace najdete vždy na hlavní stránce www.remedium.cz v odstavci Aktuálně z REMEDIA.


(c) 2006, REMEDIUM