REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Přinášíme Výroční zprávu naší organizace za rok 2019

Končí první pololetí roku 2020, je po auditu, před námi rozesílka Výroční zprávy za rok 2019, kterou právě listujete.

Výroční zpráva 2019

Zdá se, že všechno bledne před zážitky uplynulých měsíců, kdy jsme se my a celý svět potkali s koronavirem.
Přesto cítím u nás v organizaci jakousi bezpečnou provázanost dění let minulých a nároků současnosti. A jistotu, že REMEDIUM se má o co opřít, že ho hned tak něco nevytrhne z kořenů.
Všechny uplynulé roky z těch osmadvaceti, které jsme zatím společně prožili, byly něčím těžké, ale zároveň i radostné. I v tom minulém se děly věci! Některé očekávané, rutinní, opakující se každým rokem, řada z nich překvapivých, milých i nemilých.
Na Boží hod vánoční odešla Táňa Fischerová, naše dlouholetá čestná předsedkyně a dobrý člověk.
Zažili jsme velké personální pohyby v obsazení programů, přišli mezi nás noví pracovníci a lektoři, seniorské aktivity se zabydleli v dalších prostorách na Havlíčkově náměstí , kurzy pro pomáhající profese jsme obohatili o novinky, občanská poradna rozvíjela spolupráci s návaznými službami a konzultanty, věnovali jsme se rozvoji a podpoře lidských zdrojů v organizaci, komunitně plánovali , šetřili a recyklovali, zušlechťovali vzdělávací prostory krůček po krůčku ... a na sklonku prosince vyslali do světa pf s obrázkem čarodějnice s námi spřízněného výtvarníka Mirka Huptycha s odvážným poselstvím do roku 2020.

Leťme vysoko a nelekejme se! Pořád to platí.
Děkujeme Vám za podporu a přízeň.
Zuzana Radová (Nováková)
ředitelka


(c) 2006, REMEDIUM