REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Jak je v REMEDIU po ukončení nouzového stavu

Po deseti týdnech nouzového stavu a karantény související s pandemií koronaviru, kdy jsme byli nuceni naše remediální aktivity přizpůsobovat realitě, se pomalu vracíme do normálu. Reagujeme na rozvolňování vládou vyhlašovaných protiepidemických opatření a v souladu s tím aktualizujeme i poskytování našich služeb a zásady ochrany návštěvníků a zaměstnanců před nákazou Covid 19.

Občanská poradna nabízí osobní konzultace s objednanými klienty jak v Praze 3, Křišťanově 15, tak v Kontaktním místě Beroun, odpovídá na e-mailové dotazy a je v určených časech uvedených na https://www.remedium.cz/obcanska_poradna.php k dispozici pro telefonické dotazy.
Klub REMEDIUM pro klienty otevřeme - dle současných informací - 22. června 2020. Podrobnosti o otevření a programu budeme zveřejňovat na http://www.vstupujte.cz.
Vzdělávací programy pro pomáhající profese začínají realizovat odsunuté kurzy od pondělí 25. května 2020. V letošním roce tak kurzy poběží neobvykle i během prázdnin. Snažíme se dohnat skluz v termínech a vyjít tak vstříc potřebám našich účastníků.

Stále vyzýváme naše návštěvníky i zaměstnance, aby dodržovali opatření chránící jejich zdraví:
- Pro každého, kdo vstupuje do našich prostor, je připravena desinfekce na ruce, návštěvníky žádáme, aby ji použili.
- Návštěvník vstupuje do prostor organizace se zakrytými ústy a nosem. Pokud nemá bezpečně zakrytá ústa a nos, použije nabídnutou jednorázovou roušku.
- Použité jednorázové ochranné pomůcky návštěvníci i zaměstnanci vyhazují do označených košů.
- V kontaktu s návštěvníky používají zaměstnanci roušku nebo ochranný štít.
- Počet návštěvníků ve skupině se řídí aktuálním časovým harmonogramem uvolňování - viz odkaz: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.
- Konzultace s předem objednanými klienty sociální služby probíhají v konzultační místnosti, kde sedí klient a pracovník v minimálním rozestupu 1,5 metru
- V průběhu pracovní doby zaměstnanci otírají dezinfekcí kontaktní plochy, t.j. kliky, stoly, klávesnice, počítačové myši a další používaná zařízení.
- Prostory organizace využívané návštěvníky jsou po skončení pracovní doby v rámci úklidu dezinfikovány Anti-Covidem a germicidním zářičem.
- Každá z našich služeb má zpracovaná svá vlastní podrobnější pravidla pro ochranu klientů a návštěvníků a seznamuje je s nimi.
Obracíme se na naše klienty a účastníky našich kurzů, aby před návštěvou našich pracovišť dobře posoudili svou situaci. Pokud mají příznaky onemocnění dýchacího aparátu (kašel, rýmu, zvýšenou teplotu, slabost, zimnici, dechovou slabost) nebo jim byla nařízena karanténa, případně se dostali do nechráněného kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nebo s podezřením na nákazu koronavirem, doporučujeme, aby návštěvu v REMEDIU odložili.

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha o.p.s.

Aktualizovaná opatření naší organizace najdete vždy na hlavní stránce www.remedium.cz v odstavci Aktuálně z REMEDIA.


(c) 2006, REMEDIUM