REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

REMEDIUM Praha a jeho aktivity od 4. května 2020

Nouzový stav související s pandemií koronaviru je prodloužen do 17. května 2020 a současně se rozvolňují vládou vyhlašovaná protiepidemická opatření. V souladu s tím aktualizujeme i poskytování našich služeb a zásady ochrany návštěvníků a zaměstnanců před ohrožením nákazou Covid 19.

Občanská poradna od 4. května 2020 obnovuje osobní konzultace s objednanými klienty jak v Praze 3, Křišťanově 15, tak v Kontaktním místě Beroun.
Vzdělávací programy zahajují kurzy od 25. května 2020.
Trvá omezení provozu sociálně-aktivizační služby pro seniory s výhledem na obnovení normálního provozu 8. června 2020, kurzy by mohly být otevřeny 1. června 2020.

Dodržujeme opatření chránící naše návštěvníky i zaměstnance:
- Včas jsme zajistili dostatek ochranných pomůcek (roušky, respirátory, štíty, rukavice) a desinfekce, které používáme v souladu s platnými protiepidemiologickými nařízeními.
- Každý, kdo vstupuje do našich prostor, si dezinfikuje ruce připravenou desinfekcí Anti-Covid
- Návštěvník vstupuje do prostor organizace se zakrytými ústy a nosem. Pokud nemá bezpečně zakrytá ústa a nos, použije nabídnutou jednorázovou roušku.
- Použité jednorázové ochranné pomůcky návštěvníci i zaměstnanci vyhazují do označených košů.
- Zaměstnanci se v prostorách organizace pohybují se zakrytými ústy a nosem.
- Počet návštěvníků ve skupině se řídí aktuálním časovým harmonogramem uvolňování platným od 30. dubna 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/.
- Konzultace s předem objednanými klienty sociální služby probíhají v konzultační místnosti, kde sedí klient a pracovník v minimálním rozestupu 1,5 metru
- V průběhu pracovní doby zaměstnanci otírají dezinfekcí kontaktní plochy - kliky, stoly, klávesnice, počítačové myši a další používaná zařízení.
- Prostory organizace využívané návštěvníky jsou po skončení pracovní doby v rámci úklidu dezinfikovány Anti-Covidem a germicidním zářičem.

Doporučujeme našim klientům a účastníkům našich kurzů, aby před návštěvou našich pracovišť dobře zvážili svůj zdravotní stav například zodpovězením následujících otázek:
- Přišli jste do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nebo s podezřením na nákazu koronavirem?
- Máte příznaky onemocnění dýchacího aparátu (kašel, rýmu, zvýšenou teplotu, slabost, zimnici, dechovou slabost)?
- Byla vám nařízena karanténa (včetně povinné karantény z důvodu návratu z ciziny)?

Pokud jsou jejich odpovědi na některý z uvedených dotazů kladné, je v jejich i našem zájmu návštěvu v REMEDIU odložit.

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha o.p.s.(c) 2006, REMEDIUM