REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Jak prožívá REMEDIUM nouzový stav?

Od 10. března 2020 vás pravidelně informujeme o změnách a opatřeních, které REMEDIUM Praha přijalo v souvislosti s pandemií koronaviru, a to nejen v provozu obou sociálních služeb, ale i programu vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí. Reagujeme na rozhodnutí Vlády ČR, aktualizujeme termíny, hledáme způsoby, jak i v tomto náročném čase být k dispozici našim klientům i účastníkům kurzů. Přečtěte si, jak to děláme...

Naše seniorské klienty z Klubu REMEDIUM nyní nejvíce trápí osamělost vyplývající ze současné izolace, říká Bc.Helena Kubů, vedoucí programů pro seniory v Klubu REMEDIUM. Mají strach z budoucnosti, z dopadů nouzového stavu, mají obavy o členy rodiny. Mají nedostatek pohybu, špatně se orientují s rouškou, což zhoršuje jejich hybnost. Tam, kde žije více lidí v jednom zavřeném prostoru, se naopak zvyšuje napětí, přichází "ponorka".
Udržujeme pravidelný a opakovaný telefonický kontakt s klienty. Mluvíme s nimi o jejich momentální situaci, zajímáme se, co je těší, co je trápí, vymýšlíme, jak zaplnit volný čas. Hledáme různé nové pohledy na situaci, co zajímavého přináší, jak se z ní poučit, čemu se bránit. Aktivizace seniorů probíhá během rozhovoru, její součástí je podpora víry v dobré konce, naděje, že věci jdou dobrým směrem. Aktivizujeme projevením osobního zájmu o člověka, společným plánováním, porozuměním, hledáním nápadů i humorem.
Klienty se snažíme telefonicky propojovat. Kdo má internet, může od nás dostávat cvičení pro trénování paměti. Většina jazykových kurzů běží online. Informujeme o aktuálních opatřeních i dalších podpůrných službách: krizové linky, nákupy, obědy.

V souvislosti se současnou situací a mimořádnými opatřeními se na nás rozhodně obrací více klientů řešících pracovně právní problematiku, upozorňuje Mgr. Hana Krusberská , vedoucí Občanské poradny REMEDIUM. Většinou se jedná o nesprávnou reakci jejich zaměstnavatelů: neplatné výpovědi, nucení do dohod, snižování platu, zaměstnanci cestovek, pohostinství, zdravotnictví apod...
Zároveň vysoké procento klientů řeší také otázku bydlení a obavu z jeho ztráty v souvislosti s výpadkem přijmu. Ohrožená skupina jsou rozhodně rodiče samoživitelé - pokles přijmu, ošetřovné, obava o ztrátu bydlení. Často také řešíme rodinné problémy, například rozvody a střídavá péče a pořízení pro případ smrti: závěti, pořízení hrobového místa a obstarání pohřbu. Senioři často potřebují spíše orientaci v současné situaci a podporu nebo další kontakty, kam se obrátit o praktickou pomoc. Objevují se i dotazy z dluhové problematiky, klienti se ptají, jestli jim budou odpuštěny dluhy nebo úroky, jestli musí splácet, jaký vliv to má na insolvenci .

Nejen naši klienti a účastníci našich kurzů, ale i my, pracovníci, prožíváme současnou situaci se značnou mírou stresu. Mnozí z nás pracují doma, starají se o děti, vyučují je, čelí obavám.
Je důležité mít možnost o svém strachu mluvit, popsat, co mi to dělá, jak se cítím, zdůrazňuje Mgr. Ing. Jana Herbst, odborná garantka kurzů krizové intervence, které REMEDIUM realizuje již přes dvacetpět let. Sdílet své i negativní pocity a dostat v odpověď pochopení, porozumění a normalizaci těchto pocitů, jakýchkoliv. Od smutku přes strach, přes vztek až někdy po různá magická přání či naděje, prostě cokoliv je jako prožívání přijatelné a v této situaci normální.
Až pak přichází téma, jak situaci vnímat z pohledu "nic se mi neděje, vyvíjí se to dobře, opatření jsou dobrá" a pár týdnů to lze vydržet, doplňuje Bc. Helena Kubů. Všichni jsme na tom stejně, oproti některým jiným státům lépe, máme dost jídla, kontakty na telefonu, máme televizi, je na co se těšit.
Zase se sejdeme, bude slunce, květiny, dobrá společnost, jsme v bezpečí a psychika je pro celý organismus velmi důležitá.
Všechno bude v pořádku, je na dobré cestě, není čeho se bát. To pomáhá a posiluje.
Bez toho prvního to druhé nebude fungovat, od úzkosti to neuleví, jen "naoko" a na chvíli, dodává Mgr. Ing. Jana Herbst.
To právě mohou dělat služby, blízcí lidé mají dost svých vlastních emocí, nemusí na takové sdílení mít kapacitu.

Staráme se o sebe, navzájem se podporujeme a těšíme se, až opět otevřeme dveře REMEDIA našim návštěvníkům.

Přejeme vám klidné časy!
Zuzana Radová
ředitelka


(c) 2006, REMEDIUM