REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

REMEDIUM Praha i nadále v nouzovém stavu do 30. 4. 2020

V souladu s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna 2020 a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními v naší zemi přijalo REMEDIUM Praha následující změny.

V Klubu REMEDIUM jsou všechny kurzy a aktivity po dobu nouzového stavu zrušeny - tj. od 13. 3. do 30. 4. 2020. Kurzy budou nahrazeny.
Po dobu platnosti mimořádných opatření v oblasti sociálních služeb - v současnosti do 30. 4. 2020 - bude sociálně aktivizační služba probíhat POUZE formou telefonických konzultací. Všechny skupiny a individuální schůzky jsou zrušeny!
Telefonovat můžete v ÚTERÝ, STŘEDU a ČTVRTEK od 9 do 13 hod.
Kontakt: 222 713 940 a senior@remedium.cz

Občanská poradna REMEDIUM bude po dobu platnosti mimořádných opatření v oblasti sociálních služeb - v současnosti do 30. 4. 2020 - poskytovat pouze telefonické a emailové konzultace.
Po dobu zákazu volného pohybu osob od pondělí 16. března 0:00 do čtvrtka 30.4. JSOU ZRUŠENY veškeré osobní konzultace v Praze 3, Křišťanově 15 a také v kontaktním místě občanské poradny REMEDIUM v Berouně, V Pražské bráně 74.
JSOU ZACHOVÁNY TELEFONICKÉ A ELEKTRONICKÉ KONZULTACE (EMAILOVÉ)!
TELEFONICKÉ KONZULTACE: PONDĚLÍ - ČTVRTEK: 8:30 - 15:30.
Telefonické dotazy a informace o poskytované službě zodpovídáme na telefonním čísle 272 743 666 (nevidíme zde zmeškané hovory). Pokud se nedovoláte na pevnou linku, využijte prosím toto telefonní číslo: 735 613 901 (pokud se nedovoláte, zavoláme vám v nejbližší možné době zpět).
ELEKTRONICKÉ DOTAZY zodpovídáme prostřednictvím internetového formuláře: Dotaz na občanskou poradnu (https://www.remedium.cz/dotaz.php), Případně po dobu nouzového stavu výjimečně také na emailové adrese: občanskaporadna@remedium.cz

Kurzy VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ pro pomáhající profese akreditované MPSV ČR jsou v souladu s mimořádným opatřením do 30. dubna 2020 pozastaveny a jejich termíny budou posunuty.
V současné době neuvažujeme o jejich nahrazování distanční formou on-line.
Bližší informace získáte prostřednictvím vzdelavani@remedium.cz nebo na telefonu 272 743 360. Je výhodnější volit elektronickou komunikaci, členové týmu Vzdělávacích programů budou na telefonu omezeně.

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha o.p.s.


(c) 2006, REMEDIUM