REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Opatření stanovená vedením organizace v souladu s vyhlášením nouzového stavu

V souvislosti s rozvojem pandemie vyvolané virem COVID-19 byl vyhlášen v naší zemi nouzový stav. REMEDIUM Praha o.p.s. od 13. března 2020 přijalo požadovaná opatření ve svých službách.

Všechny aktivizační kurzy a další aktivity v Klubu REMEDIUM pro seniory v Praze 3, Táboritské ul. 22 a 24 jsou po dobu nouzového stavu zrušeny s tím, že kurzy budou nahrazeny.
Sociálně aktivizační služba bude probíhat formou telefonických konzultací a domluvených individuálních schůzek. Všechny skupiny jsou zrušeny.
Telefonovat a objednat se na individuální konzultace je možné v časech:
úterý, středa a čtvrtek od 9 do 13 hod.
V ostatních dnech a časech bude Klub po dobu nouzového stavu pro veřejnost uzavřen!

Občanská poradna REMEDIUM v Praze 3, Křišťanově 15 má po dobu nouzového stavu změněný provoz tak, že budou zrušeny termíny pro neobjednané klienty a budou nahrazeny termíny pro objednané klienty nebo pro telefonické dotazy:
Pondělí: 8.30 - 11.30 pro předem objednané klienty / 12.30 - 15.30 pro telefonické dotazy
Úterý: 8.30 - 11.30 pro předem objednané klienty / 12.30 - 15.30 pro telefonické dotazy/ 15:30 - 17:30 pro předem objednané klienty
Čtvrtek: 8.30 - 11.30 pro telefonické dotazy / 12.30 - 15.30 pro předem objednané klienty
Taktéž Kontaktní místo Občanské poradny REMEDIUM v Berouně, V Pražské bráně 74:
Středa 9.00 - 12.00 pro předem objednané klienty / 13.00 - 16.00 pro předem objednané klienty

Provoz Vzdělávacích programů pro pomáhající profese zůstává nezměněn, neboť počet účastníků v jednotlivém dni kurzu nedosahuje hranice 30 osob.

Organizace instruovala své zaměstnance, jak si mají počínat v této nestandardní situaci a to jak z hygienického, preventivního i provozního hlediska.
Průběžně upozorňujeme naše návštěvníky, aby dodržovali hygienická pravidla a v případě, že u sebe pozorují jakékoliv známky nemoci, aby návštěvu v naší organizaci odložili.
Respektujeme obavy účastníků našich kurzů i uživatelů služeb z možnosti přenosu virové infekce v prostředcích hromadné dopravy nebo v prostorách naší organizace. Snažíme se na tuto situaci reagovat a v situaci, kdy to nastane, hledat možnosti bezplatné náhrady v kurzech, a to i v případech, kdy to pravidla kurzů podepsané účastníky neumožňují .
Stále pevně doufáme, že nám všem bude přát štěstí a že naplňováním všech těchto opatření mu vyjdeme vstříc.

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha o.p.s.


(c) 2006, REMEDIUM