REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Stanovisko k epidemiologické situaci

V současné době čelíme vývoji epidemie viru COVID-19 v naší zemi.

REMEDIUM Praha o.p.s. instruovalo své zaměstnance, jak si mají počínat v této nestandardní situaci jak z hygienického, preventivního i provozního hlediska.

Momentálně provoz našich sociálních služeb ani provoz vzdělávacích programů nepodléhá žádnému z opatření, které vyhlásila Bezpečnostní rada státu.

Upozorňujeme naše návštěvníky, aby dodržovali hygienická pravidla a v případě, že u sebe pozorují jakékoliv známky nemoci, aby návštěvu v naší organizaci odložili.
Respektujeme obavy účastníků našich kurzů i uživatelů služeb z možnosti přenosu virové infekce v prostředcích hromadné dopravy nebo v prostorách naší organizace.
Budeme reagovat na tuto situaci a hledat možnosti bezplatné náhrady v kurzech, a to i v případech, kdy to pravidla kurzů podepsané účastníky neumožňují.

Pevně doufáme, že nám bude přát štěstí a že naplňováním těchto opatření mu vyjdeme vstříc.
Sledujte aktuality na našich webových stránkách.

Zuzana Radová
ředitelka
REMEDIUM Praha o.p.s.


(c) 2006, REMEDIUM