REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V roce 2019 realizovala organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu úspěšný projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu bylo posílení informovanosti občanů v oblasti spotřebitelské a finanční gramotnosti prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce a aktualizace a rozšíření internetových stránek Dluhový labyrint.

Dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce se v rámci tohoto projektu uskutečnil třikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU a Katedrou sociální práce FF UK. Celkem se jej zúčastnilo více jak 50 účastníků. "Setrvalý zájem o kurz nás těší. Ochrana spotřebitele je potřebné téma a je dobře, že studenti sociální práce mají možnost prostřednictvím kurzu rozšířit své znalosti a dozvědět se zkušenosti z praxe ", říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplynulo, že na kurzu ocenili jak užitečnost, srozumitelnost a přehlednost získaných informací, tak právě praktické zkušenosti lektorek s danou tématikou. Nejen účastníci kurzu pak obdrželi aktualizovaná skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce", která byla na konci roku v celkovém počtu 300 ks distribuována do spolupracujících škol a na Jabok - Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou.

Na internetových stránkách Dluhový labyrint, na nichž lze nalézt "informace o dluzích nejen pro dlužníky", pak kromě pravidelných aktualizací došlo k dalšímu rozšíření sekce Ke stažení o nové vzory a přibyly články do sekce pro odbornou veřejnost. "Velmi nás těší neustálý zájem, který o Dluhový labyrint je ze strany široké veřejnosti. Za celý rok 2019 jsme zaznamenali téměř 35 tisíc návštěv, říká koordinátorka projektu Mgr. Kristýna Schreilová. "Ve všech aktivitách máme v plánu pokračovat i v roce 2020," dodává.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.


(c) 2006, REMEDIUM