REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Labyrint světa a ráj srdce

Nakladatelství Práh připravilo exkluzivní vydání knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce s ilustracemi našeho dlouholetého kolegy a příznivce, výtvarníka a básníka Miroslava Huptycha. Rádi vás proto s touto událostí seznamujeme.

Křest knihy proběhl v Paláci knih Luxor za účasti Tomáše Halíka, Pavla Kosatíka, Jana Kumpery a Miroslava Kováříka.
Pro ty, kteří se křtu nezúčastnili, malá citace z e-mailu komeniologa prof. PhDr. Jana Kumpery, CSc. autorovi:
... Líbila se mi recitace ukázek v podání Mirka Kováříka (legendárního moderátora plzeňské Porty z 80. let) i ten sympatický mladý zpívající hudebník? Nakonec máme společné názory a asi obdobné vidění světa. Jsem vděčný za spolupráci i za to, že jsem nepatrnou troškou přispěl do úžasné Komenského a zároveň i výtvarně Vaší knížky. Bez nadsázky, graficky, obrazově, graficky určitě nejlepší z těch mnoha desítek vydání Labyrintu za poslední století (a sotva překonatelné). Samozřejmě všude budu vydání chválit a doporučovat...
Příští rok připravuji seriál o Komenského (vybraná zajímavá témata) pro Českobratrskou církev evangelickou a asi také pro televizi (350. výročí Komenského úmrtí). Takže, když budu příležitost, budu s Vámi v dalších letech dle možností a Vašich přání spolupracovat...

V knize je 54 dvoustran ilustrací ve velkém formátu 298x374 mm. Taktéž na dvoustranách je původní text z roku 1623 a text upravený do současné češtiny.
http://www.huptych.cz/vytvarne-prace/knizni-ilustrace/komensky-j-a-labyrint-sveta-a-raj-srdce
Kniha je pokládána za jedno z vrcholných děl barokní literatury a její nejnovější vydání obohacené o mimořádné ilustrace Mirka Huptycha může být pro milovníky knih luxusním dárkem.

Jsme pyšní, že Mirek Huptych je kmenovým autorem našich každoročních péefek a děkujeme mu za nezištnou podporu.

Křest knihy Miroslava Huptycha 1

Křest knihy Miroslava Huptycha 2


(c) 2006, REMEDIUM