REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V rámci projektu "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint", který realizuje organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, se uskuteční poslední letošní aktivity. 

Cílem projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelské finanční gramotnosti a to prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce v rámci kurzu ,,Ochrana spotřebitele v praxi“, a aktualizace a rozšíření interaktivních internetových stránek Dluhový labyrint. 

V současnosti probíhá druhý bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, připravován je poslední, třetí běh kurzu, a to ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK v Praze. V rámci kurzu se studenti dozvídají mnohé užitečné informace z oblasti legislativy týkající se spotřebitelské oblasti, práv a povinností spotřebitele, spotřebitelského úvěru nebo vývojových fází spotřebitelského dluhu a možností jeho řešení.

Do tisku se chystají aktualizovaná skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce“, která budou distribuována do spolupracujících škol. 

„Letošní úspěšnou novinkou jsou semináře pro žáky základních škol, které realizujeme v Praze a Středočeském kraji“, upozorňuje koordinátorka projektu Kristýna Schreilová a dodává, že zájem o tyto semináře ze strany škol je velký, dokonce převyšuje možnou kapacitu. Seminářů je v letošním roce realizováno celkem 20.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Kristýna Schreilová
Koordinátorka projektu


(c) 2006, REMEDIUM