REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Poslední místa ve výcviku KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE , v kurzu DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI a v kurzu TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE

Zde je nabídka našich nejbližších kurzů a výcviků, ve kterých jsou poslední volná místa. Máte-li o jejich absolvování zájem, neváhejte.

KOMPLEXNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE
Výcvik akreditovaný MPSV, s časovou dotací 248 hodin+ samostatné evaluační setkání
Lektorský tým: Mgr. Jana Herbst, PhDr. Daniela Vodáčková, Petra Třešňáková, Mgr. Ilona Peňásová, PhDr. Olga Havránková, Mgr. Lucie Salačová, MUDr. Jan Lorenc, Mgr. David Pešek, Mgr. Martina Tichá, Mgr. Michal Vančura (lektoři se alternují)
Výcvik začíná již 18. - 20.září 2019

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Kurz akreditovaný MPSV, s časovou dotací 24 hodin
Lektorkami kurzu jsou Mgr. Petra Skuhrová a Zuzana Schovánková, DiS.
Kurz začíná již 23. - 25.září 2019

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE
Kurz akreditovaný MPSV - návazný na kurz Základní krizová intervence, s časovou dotací 48 hodin+ samostatné evaluační setkání
Lektorkami kurzu jsou: PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Jana Herbst (lektorky se alternují)
Kurz začíná již 8. - 9.října 2019

BLIŽŠÍ INFORMACE O KURZECH NALEZNETE V SEKCI "VZDĚLÁVÁNÍ" NAŠICH STRÁNEK, VŽDY U PŘÍSLUŠNÝCH KURZŮ.


(c) 2006, REMEDIUM