REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Zpráva o 1000 podobách krizové intervence

Krize - krizová pomoc - krizová intervence: slova, se kterými se víc a víc potkáváme jak ve svém životě, tak v životě svých blízkých, někteří z nás přímo na pracovišti, které lidem v krizi pomáhá. Kdo z nás si občas nepovzdechne, že se cítí být v krizi, kdo z nás neprošel vážnou životní situací, ve které potřeboval pomoc a podporu! Víme, že prožitek krize a váha její naléhavosti je individuální, není na krizových pracovnících, aby ji posuzovali a hodnotili. Jejich cílem je formou krizové intervence poskytnout člověku v krizové situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat minimálně na předkrizovou úroveň. Krizová pomoc je tak uplatňována v celé řadě organizací sociálních, ale významně i zdravotnických. Jedná se o psychosociální službu, zahrnuje tedy prvky psychologické i sociální pomoci.

REMEDIUM Praha o.p.s. je dlouholetým vzdělavatelem v metodě krizové intervence a podporuje její rozvoj. V posledním desetiletí zaznamenáváme rozšiřující se škálu pomáhajících pracovišť, která navštěvují klienti a pacienti ve stavu krize, jsme s těmito pracovišti v soustavném kontaktu a víme, jak důležité je pro tuto profesní obec sdílení společných zkušeností a objevování nových inspirativních cest.
Ve dnech 6. - 7. 11. 2018 jsme proto pod záštitou starosty Městské části Praha 3 uspořádali v hotelu Olšanka na Žižkově již III. celostátní konferenci nazvanou přiléhavě 1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE. Radniční noviny Prahy 3 věnovaly této akci rozsáhlý materiál.

Sešlo se na ní více než 200 pracovníků z krizových pracovišť i dalších pomáhajících profesí z celé republiky. Společně si předávali své poznatky, sdíleli zážitky a diskutovali odborná témata. Ve formě panelů a workshopů se věnovali současné podobě krizových pracovišť, jejich poměrně řídké a nepostačující síti, dále možnostem integrovaného záchranného systému a zapojení všech jeho složek při hromadných neštěstích, krizi v kontextu duševního onemocnění, specifikům práce s dětmi v krizové situaci, paliativní péči i problematice krizové práce s cizinci. Uvítali jsme samozřejmě i zástupce RIAPSu, největšího krizového centra v Praze sídlícího na Praze 3.
Konferenci odborně garantovala PhDr. Daniela Vodáčková, lektorka kurzů krizové intervence, odborná asistentka Katedry sociální práce FF UK v Praze a autorka učebnice Krizová intervence. Hlavní program ve formě panelů a paralelní workshopy vedlo 44 erudovaných osobností zabývajících se krizovou pomocí. Jejich medailonky si můžete přečíst v bookletu.

Rádi bychom poděkovali aktivním účastníkům konference za jejich ochotu a cenný čas, všem dalším účastníkům za to, že důvěřovali ohlášenému programu a spolu s námi ho naplnili, aktivně se podíleli na programu konference svými nápady v přípravné fázi a poskytli nám důležité zpětné vazby.

Realizační tým konference
Zuzana Radová - ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s. a koordinátorka konference
PhDr. Daniela Vodáčková - odborná garantka konference
Jana Horažďovská, Barbora Kasalová, Kateřina Karnetová, Vladimíra Skallová, Bc. Jana Tupá, Ing. Bc. Simona Murphy, Mgr. Ing. Jana Herbst, Mgr. Daniela Brůhová

Děkujeme dobrovolníkům a dalším zaměstnancům organizace, kteří nám pomohli zajistit hladký průběh konference:
Štěpán Vodáček, Miroslava Barcalová,Magdalena Hašková, Anna Ponzerová, Charlotte Balcarová, Lucie Vaňková, Patrik Lukáš, Eliška Čecháčková, Klára Línková a Petra Holíčková.

Konferenci finančně a věcně podpořily:
Magistrát Hlavního města Prahy
Městská část Praha 3
ALBI Česká republika
Restaurace MAITREA

Na vytvoření báječné nálady konference se podílela Kapela Piosenki, milý personál restaurace Symfonie a vstřícné prostředí Hotelu Olšanka na Žižkově.

Audiozáznam celé konference společně s fotogalerií a konferenčním bookletem najdete na odkazu níže. Potěšit se můžete nápaditými vzkazy a reflexemi účastníků konference ve Vzkazovníku.

http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-1000-podob-krizove-intervence.php


(c) 2006, REMEDIUM