REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva - seminář Úhrady za bydlení dle nového občanského zákoníku

Občanská poradna REMEDIUM uspořádala 17.10. třetí letošní bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku.

Seminář se konal v prostorách Klubu REMEDIUM - centra aktivit pro seniory a jeho účastníci se od lektorky Elišky Čecháčkové dozvěděli informace o problematice vyúčtování služeb a příspěvku na bydlení.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost vznášet své dotazy a také sdílet vlastní zkušenosti. V jeho závěru obdrželi leták "Problematika úhrad za bydlení".
"Z dotazů účastníků je vidět, že se jedná o velmi aktuální téma. Problematika vyúčtování už je sice podrobněji upravena legislativou, nicméně řada nájemníků si svými právy není jistá," uvedla lektorka.

Seminář byl realizován v rámci projektu ,,Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle nového občanského zákoníku" za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Bližší informace o projektu a dalším chystaném semináři můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM