REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt ,,Dluhové poradenství"

Také v letošním roce 2018 se Občanská poradna REMEDIUM zapojila do úspěšného projektu Asociace občanských poraden, který nese název ,,Dluhové poradenství". Cílem projektu je zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR.

V rámci tohoto projektu poskytují vyškolení pracovníci Občanské poradny REMEDIUM nestranné, nezávislé a bezplatné odborné poradenství občanům, kteří potřebují informace a rady z oblasti finanční gramotnosti. ,,Do poradny přicházejí jak klienti, kteří se snaží najít cestu ven z dluhové pasti, tak také lidé, hledající informace, jak se dluhům vyhnout nebo jaká jsou jejich práva a povinnosti, pokud např. uvažují o spotřebitelském úvěru", říká vedoucí občanské poradny, Mgr. Lucie Kovandová.

Součástí projektu je dále distribuce informačních letáků ,,Nespadněte do dluhové pasti", které jsou volně k dispozici pro zájemce a klienty Občanské poradny REMEDIUM v čekárnách jednotlivých poradenských pracovišť (v Praze i v Berouně). Letáky byly také distribuovány mezi spolupracující pražské městské části, které je zdarma poskytují občanům.

V průběhu realizace projektu je každý měsíc vypracovávána statistika k problematice dluhů, sledující počty klientů a konzultací, kteří využili služeb občanské poradny, a také to, s jakými problémy klienti do poradny přicházejí. ,,Dluhová problematika patří mezi poradenské oblasti, se kterými se na nás obrací velké množství klientů. V rámci konzultací se nás klienti ptají např. na to, kde zjistí své dluhy, jak se bránit proti exekuci, co je to oddlužení, jak řešit dluh na nájemném nebo jak je to s dluhy v případě společného jmění manželů", říká vedoucí občanské poradny, Mgr. Lucie Kovandová. Různé jsou také příčiny, vedoucí k zadlužení, mezi ty nejčastější lze zařadit zejména nadměrné půjčky a úvěry, neplacení pokut a povinných plateb nebo změnu sociální či životní situace jako je např. ztráta pravidelného příjmu.

Kromě poskytování bezplatného poradenství je projekt zaměřen na posilování finanční gramotnosti prostřednictvím bezplatných seminářů pro veřejnost. V roce 2018 se již uskutečnil seminář na téma ,,Dluhy" a seminář nazvaný ,,Novinky v oddlužení", který se zaměřil na oddlužení a jeho základní podmínky, průběh a legislativní změny připravované v souvislosti s ním. ,,Semináře se těší tradičně velké přízni veřejnosti, jednotlivá témata se snažíme vybírat tak, abychom posílili vědomí občanů o jejich právech a povinnostech souvisejících s dluhovou problematikou", říká jedna z lektorek seminářů, Mgr. Lucie Kovandová. Připravován je dále seminář věnovaný rozpočtu, jeho tvorbě a významu, který je určen pro žáky základní školy, a seminář zaměřený na exekuce.

Občanská poradna REMEDIUM plánuje účast na projektu i následujícím roce 2019.

Projekt je finančně podpořen ČSOB a Poštovní spořitelnou a.s.

CSOB logo

Mgr. Lucie Kovandová, DiS.
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM
obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM