REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

STÁHNĚTE SI INFORMAČNÍ LETÁKY K PROBLEMATICE BYDLENÍ

Informační letáky k problematice bydlení vytvořila Občanská poradna REMEDIUM za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Aktualizované a doplněné letáky, které přinášejí užitečné informace z oblasti bydlení dle stávající legislativy, jsou volně k dispozici v prostorách poradny včetně kontaktních míst a dále jsou distribuovány mezi spolupracující organizace a jejich klienty.

Letáky si také můžete níže stáhnout:

BYDLENÍ A SMLUVNÍ VZTAHY DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU (dokument pdf)

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE A NÁJEMNÍKA (dokument pdf)

ZMĚNY VE VZTAHU K MÍSTU BYDLENÍ (dokument pdf)

PROBLEMATIKA ÚHRADY SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S BYDLENÍM (dokument pdf)


Letáky byly vytvořeny v rámci projektu ,,Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle nového občanského zákoníku" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR neodpovídá za obsah letáků.


Mgr. Lucie Kovandová
Vedoucí Občanské poradny REMEDIUM
obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM