REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Zveme Vás na dvoudenní bezplatný kurz ,,OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRAXI"

V rámci projektu ,,Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint" pořádá REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně a Katedrou sociální práce FF UK v Praze, bezplatný dvoudenní kurz, který je určený pro studenty sociální práce.

Cíl a obsah kurzu:
Cílem kurzu je seznámit se s problematikou spotřebitelských vztahů a ochrany spotřebitele v podobě, s níž se ve své praxi setkávají sociální pracovníci. Na konkrétních případech budou vysvětleny základní legislativní souvislosti a metody práce, které může sociální pracovník využít. Kurz se zaměří i na oblast zadlužování spotřebitelů.

Program:
1. den
- úvod do legislativy týkající se spotřebitelské oblasti
- typologie smluv
- spotřebitelská kupní smlouva (náležitosti, rozdíly mezi různými typy spotřebitelských kupních smluv)
- práva a povinnosti spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy) - v ČR a v rámci EU, vliv nového Občanského zákoníku
- modelové situace

2. den
- problematika rozhodčích doložek a smluv ve spotřebitelských smlouvách
- spotřebitelský úvěr
- vývojové fáze spotřebitelského dluhu
- možnosti řešení spotřebitelského dluhu (splátkový kalendář, oddlužení atd.)

Termíny kurzů:

1) Září 2018

Místo konání akce: FSS MU v Brně, místnost U43 (Joštova 10)

Datum konání akce: Čtvrtek, 13. září + Pátek, 14. září v čase od 9 do 16,30 hodin

Příjem přihlášek: do 19. srpna
Kapacita kurzu: 20 účastníků
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

2) Listopad 2018

Místo konání akce: Katedra sociální práce FF UK v Praze, učebna 4015 (U Kříže 8, Praha 5)

Datum konání akce: Pátek, 16. listopadu + Pátek, 23. listopadu v čase od 9 do 16,30 hodin

Příjem přihlášek: do 4. listopadu
Kapacita kurzu: 20 účastníků
Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin


Právě probíhá příjem přihlášek, nemeškejte a včas si zarezervujte místo!

Více informací o kurzu získáte a přihlášky zasílejte elektronicky: obcanskaporadna@remedium.cz, nebo poštou (REMEDIUM Praha o.p.s., Křišťanova 15, 130 00 Praha 3)

REMEDIUM Praha o.p.s.
www.remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM