REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva: Projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint"

V letošním roce opět organizace REMEDIUM Praha o.p.s. s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu realizuje úspěšný projekt "Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint".

Cílem tohoto projektu je posílení informovanosti občanů v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelské finanční gramotnosti a to prostřednictvím vzdělávání studentů oboru sociální práce v rámci dvoudenního bezplatného kurzu ,,Ochrana spotřebitele v praxi", a aktualizace a rozšíření hojně navštěvovaných interaktivních internetových stránek Dluhový labyrint.

Na internetových stránkách Dluhový labyrint mohou návštěvníci nepřetržitě získávat věčně správné a aktuální informace o svých právech, povinnostech a možnostech z hlediska dluhové problematiky. ,,Informování občanů o tom, jak a kde hledat cestu ven z dluhové pasti se stále ukazuje jako nesmírně důležité, o čem svědčí návštěvnost stránek Dluhového labyrintu i počet klientů občanské poradny, kteří řeší problémy s dluhy svými i svých příbuzných nebo známých," říká vedoucí občanské poradny, Mgr. Lucie Kovandová. V průběhu roku dochází k aktualizaci informací v jednotlivých sekcích (např. Potřebuji informace, Kam pro radu atd.) a k přidávání nových vzorů, které je možné si zdarma stáhnout.

Bezplatný dvoudenní kurz "Ochrana spotřebitele v praxi" pro studenty sociální práce bude v rámci tohoto projektu realizován v průběhu roku třikrát a to ve spolupráci s VOŠ sociálně právní v Praze, Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně a Katedrou sociální práce FF UK v Praze.

V minulém roce se celkem čtyř dvoudenních kurzů zúčastnilo více než 70 studentů a podobný zájem ze strany studentů je očekávám i v tomto roce. "Stále se totiž jedná o aktuální a potřebné téma, o které mají školy i sami studenti velký zájem," říká jedna z lektorek kurzu, Mgr. Petra Skuhrová. V rámci kurzu se studenti dozvědí mnohé užitečné informace z oblasti legislativy týkající se spotřebitelské oblasti, práv a povinností spotřebitele, spotřebitelského úvěru nebo vývojových fází spotřebitelského dluhu a možností jeho řešení.

Kromě teoretických znalostí si studenti v rámci modelových situací vyzkouší, jak správně postupovat v konkrétních případech. Ze zpětných vazeb získaných od účastníků pak vyplývá, že na kurzu oceňují zejména praktické zkušenosti přednášejících s danou tématikou a ucelené podání tématu. Nejen účastníci kurzu následně obdrží aktualizovaná skripta ,,Spotřebitelské poradenství v praxi pro studenty sociální práce", která budou na konci roku opět distribuována do spolupracujících škol.

Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Mgr. Lucie Kovandová, DiS.
vedoucí Občanské poradny REMEDIUM
Email: obcanskaporadna@remedium.cz


(c) 2006, REMEDIUM