REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva - seminář Bydlení a smluvní vztahy

Občanská poradna REMEDIUM uspořádala dne 4. června 2018 bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku.

Seminář se konal v prostorách Klubu důchodců v Berouně (U Kasáren 813) Lektorka Mgr. Lucie Kovandová se na semináři zaměřila na typy bydlení dle smluvního vztahu a na náležitosti a zakázaná ustanovení nájemní smlouvy. ,,Účastníci semináře měli převážně zkušenost s bydlením na základě nájemní smlouvy a zajímali se o to, zda například mohou v bytě chovat domácí zvířata nebo zda mohou ve své domácnosti přijímat návštěvy bez souhlasu pronajímatele," říká lektorka semináře. Kromě bydlení na základě nájemní smlouvy bylo na semináři probráno také bydlení na základě smlouvy o podnájmu bytu a problematika věcného břemene.

V další části semináře se hovořilo zejména o nájemném a jeho zvyšování, jistotě a také o běžné údržbě a drobných opravách, které provádějí v bytě nájemníci. ,,Nájemníci často neznají svá práva a povinnosti, která jim plynou z nájemního vztahu, prostřednictvím semináře tak byli o svých právech a povinnostech informováni," doplňuje Lucie Kovandová. Seminář se dále zaměřil na to, kdo jsou členy nájemcovy domácnosti a co se stane s nájemní smlouvou, pokud nájemce zemře nebo dojde ke změně v osobě pronajímatele.

Účastníci semináře se také dozvěděli, jak je to s výpovědí nájemní smlouvy a kdy nájemce porušuje svoje povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo například jaký je rozdíl mezi nájemní smlouvou na dobu určitou a neurčitou. V průběhu celého semináře mohli účastníci vznášet dotazy a sdílet vlastní zkušenosti z dané problematiky bydlení.


Seminář byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu "Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle Nového občanského zákoníku".

Seminář byl realizován ve spolupráci s komunitním plánováním sociálních služeb města Beroun.


Bližší informace o projektu můžete získat na obcanskaporadna@remedium.cz.


(c) 2006, REMEDIUM