REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Tisková zpráva_KONFERENCE 1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE

Již zítra 6. listopadu 2018 v 9.30 zahajujeme dvoudenní III. celostátní konferenci 1000 PODOB KRIZOVÉ INTERVENCE v hotelu Olšanka v Praze na Žižkově. Počet přihlášených účastníků pro velký zájem přesáhl k naší radosti plánovanou kapacitu. Konferenci konanou pod záštitou starosty Městské části Praha 3 podpořil Magistrát Hlavního města Prahy, Městská část Praha 3, firma ALBI a Vegetariánská restaurace MAITREA.

https://sites.google.com/site/1000podobkrizoveintervence/

Logo Hlavního města Prahy Logo Albi Vegetariánská restaurace Maitrea Logo Městské části Praha 3

Krizová pomoc je neodkladná pomoc lidem, kteří vlastními silami nebo z vlastních zdrojů nejsou schopni zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek či životní situaci. Krizová pomoc je uplatňována v celé řadě organizací sociálních, ale významně i zdravotnických. Jedná se o psychosociální službu, zahrnuje tedy prvky psychologické i sociální pomoci.
Cílem je poskytnout člověku v této situaci bezpečí, podporu a vedení při zvládnutí situace vlastními silami, aby pocítil úlevu a naději na návrat minimálně na předkrizovou úroveň.
Pracovníci nejen krizových pracovišť tohoto cíle dosahují použitím metody krizové intervence. Metoda se tedy víc a víc stává průřezovou a s úspěchem aplikovatelnou na problémové situace nejrůznějších cílových skupin. Je důležité tento vývoj reflektovat. Jako dlouholetí vzdělavatelé v metodě krizové intervence a organizátoři předchozích dvou odborných konferencí na zmíněné téma zaznamenáváme v posledním desetiletí celou škálu pomáhajících pracovišť, která navštěvují klienti a pacienti ve stavu krize, jsme s nimi v soustavném kontaktu a víme, jak důležité je pro tuto profesní obec sdílení společných zkušeností a objevování nových inspirativních cest.

Během konference se na téma krizové intervence opět společně podíváme. Jak očima lidí s různými zkušenostmi, tak očima organizací poskytujících krizové služby, ale i těch takzvaně "nekrizových" služeb pracujících s rozličnými cílovými skupinami.


Budeme si společně předávat své zkušenosti, sdílet zážitky, diskutovat odborná témata ve formě panelů a workshopů.
Během dvou dnů můžete sledovat šest odborných panelů, kterých se zúčastní řada odborníků na daná témata:

KRIZOVÁ PRACOVIŠTĚ: Jsou pro nás základním myšlenkovým východiskem, vztažným polem, nositeli dovednosti práce s krizí.
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: Systém krizové pomoci v kontextu IZS vnímáme jako progresivní a stále se rozvíjející oblast. Krizoví interventi IZS chrání základní bezpečí lidí.
KRIZE V KONTEXTU DUŠEVNÍ NEMOCI: Zajištění a ošetření krize v kontextu duševního onemocnění umožňuje člověku žít kvalitně svůj život ve svém přirozeném prostředí.
DÉTI V KRIZOVÉ SITUACI: Když podporujeme děti v krizové situaci, myslíme na jejich rodiče, celý vztahový systém a prostředí, ve kterém se pohybují.
PALIATIVA: Blížící se konec života, spojený s výraznými zdravotními obtížemi, je obvykle prožíván jako těžké životní období provázené řadou změn a zvýšeným tlakem na rozhodování.
CIZINCI V ČESKÉ REPUBLICE: Člověk, který se ocitne v jiné zemi, je mnohdy ohrožen jevy, které bychom my, jakožto příslušníci většinové společnosti, ani nepovažovali za krizové.

Paralelně s panely poběží celkem 15 workshopů na témata, která ve svých předběžných přihláškách přinesli zájemci o konferenci.

Podrobnější informace najdete na: https://sites.google.com/site/1000podobkrizoveintervence/

Těšíme se, že konference proběhne stejně úspěšně jako dvě předchozí, a to i vaším přispěním.
Podívejte se na záznamy z předchozích dvou konferencí na našich stránkách:
- http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-krize-na-oddluzeni-neceka.php
- http://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/kurz-konference-o-krizove-intervenci.php


Za přípravný výbor konference

Zuzana Radová, ředitelka organizace REMEDIUM Praha o.p.s.
PhDr. Daniela Vodáčková, odborná garantka konference


(c) 2006, REMEDIUM