REMEDIUMREMEDIUM
Archiv novinek

Bezplatný seminář ,,Bydlení a smluvní vztahy" dne 4.6.2018

Občanská poradna REMEDIUM pořádá bezplatný seminář zaměřený na bytovou problematiku. Seminář se koná v pondělí 4. června 2018 mezi 15:00 - 17:00 v Klubu důchodců (U Kasáren 813, Beroun-Město).

Na semináři se například dozvíte:

- o typech bydlení dle smluvního vztahu (bydlení dle nájemní smlouvy, bydlení na základě smlouvy o podnájmu)
- jaké jsou základní náležitosti nájemní smlouvy
- jak se stanovuje výše nájemného a kdy je možné nájemné zvyšovat
- kdo tvoří členy nájemcovy domácnosti
- co se stane s nájemní smlouvou po smrti nájemce


Bližší informace získáte na tel. čísle: 272 743 666 nebo na emailu: obcanskaporadna@remedium.cz.


Seminář je realizován v rámci projektu ,,Posílení informovanosti občanů v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení podle Nového občanského zákoníku" za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Seminář je realizován ve spolupráci s komunitním plánováním sociálních služeb města Beroun.


(c) 2006, REMEDIUM